Forfatter: Magne Ilsaas

, Publisert

Et kreativt teknologibyrå

Dekode er i ferd med å runde sitt femte leveår, og det har vært en ekstremt spennende reise. Vi er nå blitt 20 ansatte, og har funnet oss godt til rette i det digitale økosystemet. I fem år har vi snakket om WordPress, og etter å ha startet som outsidere, er vi nå fornøyde med at dette er blitt den mest populære plattformen å bygge nettsider og nettbutikker på.

“Kreative teknologer” er nok beskrivelsen som er mest dekkende for gjengen hos Dekode. Hver for oss er vi rådgivere, prosjektledere, designere eller utviklere, men sammen er vi kreative teknologer, og jeg mener det er dette som i størst grad skiller oss fra andre fagmiljøer.

Frustrasjon

For bare fem år siden var det ikke vanlig at designere og utviklere jobbet tett sammen, og det ble i større grad sett på som to vidt forskjellige miljøer eller bedrifter. Designbyråene leverte ferdige designfiler til utviklerne og forventet “pixel perfection” tilbake. Utviklerne, på sin side, kunne ikke skjønne hvorfor designere hadde tatt de valgene de gjorde, som ikke fulgte standarder og var unødvendig dyre å implementere. Frustrasjonsnivået var høyt og resultatet var mange fine, dårlige og alt for dyre nettsider.

Våre mål

Dekode har som mål å senke terskelen mellom designere og utviklere. Vi mente tidlig at det å satse på WordPress ville bidra med dette, da vi opplevde at teknologien ikke sto i veien for å gjennomføre prosjektene slik vi ønsket. For det første fordi teknologien ikke var unødvendig komplisert, og for det andre fordi balansen mellom de tekniske og de kreative kostnadene endelig ble fornuftig fordelt.

Vi har også som mål å gjøre teknologi mer tilgjengelig og lettere forståelig for våre kunder. Vi ønsker ikke unødvendige og fordyrende prosesser, men heller en pragmatisk og effektiv tilnærming til oppgavene som skal løses, der kunden er med og tett på utviklingen, fra start til slutt.

…og hvordan vi når dem

Ved å koble sammen de ulike fagområdene og tidlig involvere både kreatører og teknologer, blir prosessene mer effektive. Vi utveksler kunnskap og tar hensyn til hverandres fag, og på denne måten kommer vi raskere frem til bedre og mer kostnadseffektive løsninger. Dette er blitt vår styrke og største differensiator. Kreatørene og rådgiverne våre har en unik teknologiforståelse og teknologene har blitt en uvurderlig del av de strategiske og kreative prosessene.

Dette gjelder også når vi samarbeider med andre byråer. Tidligere ble vi hentet inn når designprosessen var ferdig, og fikk overlevert en designspec til implementering. Nå blir vi som oftest invitert med tidlig, som samarbeidspartner i stedet for underlevereandør. Da har vi mulighet til å komme med erfaringer og innspill som tar høyde for gjenbruk, fleksibilitet, enkelhet, vedlikehold og ikke minst kostnad.

Flere og flere har fått øynene opp for at den digitale satsningen i mange tilfeller er navet i arbeidet med kommunikasjon, merkevare og markedsføring. De beste løsningene lager vi sammen og vi tror på å spille hverandre gode. Både internt mellom fag, og sammen med kundene våre.

Så med det tar vi fatt på nye år, og vi er sikre på at Dekode som et kreativt teknologibyrå vil være spennende og relevant for kunder og samarbeidspartnere også i tiden fremover.