Strategisk digital rådgiver

Kvinnelig digital rådgiver mulititasker

Som en del av Dekode er det å være nysgjerrig og oppdatert på den teknologiske utviklingen helt essensielt.

Som strategisk digital rådgiver evner du å kombinere strategisk tenkning med god forretningsforståelse. Som bindeleddet mellom kunde og utviklingsteamet trives du godt med å lede kreative prosesser. Du har god innsikt i teknologi, er forankret i brukerperspektivet og ønsker å skape gode resultater sammen med andre.

Du vil være den som prioriterer oppgavene og motiverer teamet. Du har resultatansvaret og vil være med på å måle verdien av den endelige leveransen.

Du ønsker å bli en betydelig og viktig ressurs for nåværende og nye kunder. Evner du i tillegg å tilrettelegge prosessene ut i fra ulike kundebehov, hører vi gjerne fra deg.

Bakgrunn:

 • Erfaring som strategisk rådgiver
 • Kan vise til gode resultater
 • Har en analytisk tilnærming
 • Flere års erfaring innen teknologiutvikling
 • Dyktig strateg og forretningsutvikler
 • Innovativ og med god prosessforståelse
 • Erfaring med større organisasjoner

Egenskaper:

 • Oppdatert og nysgjerrig
 • Tør å utfordre og levere krevende løsninger
 • Tydelig og evner å sette retning og fokus
 • Fremtidsrettet og intuitiv
 • Tett på marked, trender og ny utvikling
 • Engasjement for fag og mennesker
 • Ekte og raus i tilnærmingen
 • Empatisk og skaper tillit

Hva Dekode kan tilby deg:

 • Splitter nye lokaler i Oslo sentrum
 • Firmahytte på Trysil
 • Et sterkt fagmiljø for både utvikling og design
 • Muligheten til å delta på relevante kurs og konferanser
 • Avspaseringsordning og en arbeidsgiver som etterstreber work/life balance for sine ansatte
 • Babybonus
 • Ingen spisse albuer, men god takhøyde
 • Fleksibilitet med tanke på når og hvor du jobber (innenfor rimelighetens og kjernetidens grenser)
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Kompetanseutvikling om du vil lære mer (noe vi oppfordrer til)
 • Ny laptop når du trenger det og ny mobil annethvert år
 • Kontorutstyr du trenger, når du trenger det
 • Ukentlig yoga i våre lokaler i Tollbugata

Kreative teknologer er en dekkende beskrivelse av gjengen i Dekode. Hver for oss er vi rådgivere, prosjektledere, designere eller utviklere, men sammen er vi kreative teknologer og tenker det skiller oss fra andre fagmiljøer. Ønsker du å bli en del av denne gjengen, hører vi gjerne fra deg.

Søk innen 17.03.2020

Send oss en søknad til [email protected]dekode.no eller søk via Nye og Kloke Hoder. 

For ytterligere spørsmål ta kontakt med Evy Nilsen i Nye og Kloke Hoder på tlf 922 45 926.