Dekode gir ut håndbok i kommunikasjon for organisasjoner

Det kommende året vil Dekode gi ut en helt egen bok om organisasjoner og digital kommunikasjon. Hvordan jobbe godt med innhold? Hvordan skrive egnet for nett? Og hva er egentlig bra medlemskommunikasjon? Dette er bare noen av spørsmålene som vil bli dekket i prosjektet av Dekodes egen innholdsrådgiver og redaktør, Julia Edin. 

En bransjestandard for kommunikasjon

De siste årene har Julia jobbet med mange ulike organisasjoner. Hennes erfaring er at mange jobber på ulikt vis og at det ikke finnes noen tydelig bransjestandard som det jobbes aktivt etter. Derfor mener hun det ville vært svært nyttig for organisasjoner å ha en innføring i alt som har med kommunikasjon å gjøre. 

– Vi lanserer en innføring og et oppslagsverk som jeg håper folk kan ha stående på pulten sin. Da kan de slå opp i, og bruke denne hvis det kommer nye ansatte inn i organisasjonen som trenger et overblikk over hva det jobbes med og hvordan. Dette kan være en god guide i hva slags type kommunikasjon en organisasjon burde jobbe med, forteller hun. 

En bok et veldig kult visittkort. Det er noe vi i Dekode kan bli litt kjent for og vise ekspertisen vår på. Vi kan vise vi faktisk er best på organisasjoner og har mye kunnskap vi kan dele, sier Julia.

Julia Edin, Innholdsrådgiver i Dekode

Julia forteller også at hun selv, som tidligere aktivt medlem i en pasientforening, ønsker å bidra til å løfte frem de mellomstore organisasjonene, så vel som de store. 

– Vi har sett at det er et behov der. Det er flott at de aller største organisasjonene gjør det bra, men de har også muligheten til å leie inn eller ansette de aller beste folka, ha de dyre kursene og store redaksjoner. Jeg ønsker så gjerne at også de mellomstore og små skal lykkes med god kommunikasjon, påpeker Julia.

– Vi kan spare mye på å slå hodene sammen 

En fellesnevner blant mange NGO-er er at teamene som jobber med kommunikasjon og fundraising er delt opp. Dermed kan det bli utfordrende å avgjøre hvilket innhold som skal få oppmerksomhet og hvor. Hvem eier egentlig forsiden? Hvilken informasjon er viktigst? 

Julia forteller at det å jobbe sammen i organisasjonen om kampanjer og å skape godt tilpasset innhold til hver kanal og hver enkelt målgruppe er essensielt for en helhetlig kommunikasjon. Hennes erfaring er at det er svært krevende å kjøre flere parallelle løp. Dette kan for eksempel være når ulike mennesker produserer hvert sitt innhold til sosiale medier, medlemsblad og webside. 

– Man må faktisk sette seg sammen og ha innsikt i hva andre jobber med. Ofte er det også utfordrende at de som sitter på toppen, for eksempel generalsekretærer, vet lite før de har en rapport på bordet. De har så mye annet å jobbe med. Har man mer innsikt, har man også mer påvirkning. Så det er det jeg mener med helhetlig – jeg vil at alle som jobber med kommunikasjon i organisasjonen skal snakke mer sammen, sier Julia. 

Riktig kommunikasjon til rett målgruppe

En annen utfordring er at organisasjonene ikke er bevisst nok på hvem man snakker til, hva man vil med en artikkel og ikke minst veien videre etter lesingen. 

– Det er litt klassisk at mange som lager innhold for organisasjoner tenker det er likt å skrive for trykte medier som for nett. Man glemmer å ta høyde for at det er mye kortere lesetid for nett, å jobbe opp mot SEO, linke til andre artikler, og å tenke gjennom konkret hva de vil at leseren skal gjøre når de er ferdige med å lese artikkelen. Vil vi at de skal hoppe videre til en annen artikkel? Eller ønsker vi at de skal bli medlemmer? Eller ønsker vi at de skal bli givere? Hva er det vi egentlig vil med denne artikkelen? 

Dekode har tidligere utviklet et helt nytt verktøy for medlemskommunikasjon. Før har man gjerne brukt SMS for å nå ut til store grupper frivillige eller medlemmer. Dekode så dermed et behov for en alternativ løsning som sparte både kostnader og tilpasset henvendelsene og språket. Verktøyet gjør det enkelt å sende et varsel på medlemmets “Min side», slik at de får opp informasjonen som passer akkurat dem, i sin helt egne feed. Ved å jobbe godt med CRM-et og bruk av et aktivt språk og tone of voice, vil målgruppen engasjeres og kommunikasjonen endres drastisk. 

– Da får jo folk opp det de faktisk er interessert i. Målgruppene er jo alt – det er når du kjenner målgruppen og dermed segmenterer og tilpasser deg, at du treffer dem, forteller Julia

– En plattform for å snakke om viktige temaer

Dekode, med Julia i front, har opprettet en Facebook-gruppe for alle som vil bidra til boken slik at de får samlet meninger, erfaringer og utfordringer innen kommunikasjonsfaget og bransjen. Dekode vil også invitere til temakvelder med debatt, foredrag og god mat for at organisasjoner skal ha en engasjerende kommunikasjonsarena. 

– Vi har lyst til å være de som tar de vanskelige debattene og tør å invitere. Ikke fordi vi har fasiten, men for at vi tør å være en arena for å snakke om temaer som er viktig for organisasjoner, sier Julia. 

Boken er planlagt å publiseres i løpet av av 2023 og kan kjøpes via dekode.no. Vil du lese mer om boka og dens innhold? Ta en titt på denne siden.

Trenger du hjelp med innhold til din organisasjon?

Ta gjerne kontakt med oss