– Den beste kandidaten har ikke nødvendigvis plettfri CV

Vi i Dekode vet at det ikke bare er de tradisjonelle veiene som fører til mål. – Når vi lyser ut stillinger trenger ikke et “hull i CV’en» være et hinder for å søke hos oss – tvert i mot! Det forteller Dekode sin egen Chief People Officer (CPO), Ingeborg Giæver Hoffgaard.

Illustrasjon av mann som holder opp en CV med hull i slik at man ser øyet igjennom
Illustrasjon av Ingrid Rognstad
Tekst: Anniken Thue/ Julia Edin

Mange veier til mål

– Kandidater som har stått utenfor arbeidslivet eller utdanning kan, på lik linje med andre kandidater, ha akkurat det Dekode er på utkikk etter. Det mener Ingeborg Giæver Hoffgaard, som er den som følger opp folka (og deriblant ansettelser) i hos Dekode.

– Med hull i CV’en så tenker vi ofte at dette er personer som har kommet seg dit de er i dag på en annen måte enn hva som kanskje anses som forventet i samfunnet, sier Giæver Hoffgaard.

– Når vi i Dekode skal ansette nye folk ser vi ikke bare på søkerens kvalifikasjoner, men også erfaringer og bakgrunn. Og hullet i CV’en kan ha gitt søkeren nettopp de verdifulle livserfaringene som gjør at de stiller sterkt når de søker jobb hos oss, sier hun. 

Ulf Andersen, statistikksjef i NAV, definerer hull i CV’en som det å ha vært utenfor arbeid eller utdanning i minst to av de siste fem årene.  – I 2021 hadde NAV nesten tretten tusen registrerte arbeidssøkere med såkalt “hull i CV’en”, som har stått utenfor arbeidslivet en periode, sier Andersen. 

Helt rå uten utdanning

Dekode har tidligere ansatt søkere med hull i CV’en, og har erfart at den beste kandidaten ikke alltid er den med en plettfri CV.  Ingeborg forteller at hun ved flere anledninger har sett at lidenskap og interesse for et fagfelt kan stille vel så sterkt som en bachelor- eller mastergrad.

Vi har sett flere tilfeller der man for eksempel ikke må ha fullført skolen for å være helt rå innenfor ett eller flere fagfelt.

Ingeborg Giæver Hoffgaard, CPO i Dekode

Nøyaktig hva arbeidssøkerne gjorde i perioden de har vært ute av arbeislivet er usikkert, påpeker Ulf Andersen i NAV, og årsakene til at folk havner utenfor arbeid og utdanning varierer. Andersen forteller at sykdom, fokus på hobbyer, og reiser er vanlige årsaker. – For noen er selve jobbjakten både utfordrende og tidkrevende, og kan i seg selv være bakgrunn for et hull i CV’en, forklarer han.

– Vi har mye god erfaringer med blant annet dyktige utviklere som har sittet på rommet sitt og kodet siden de var barn, men som ikke har en formell utdanning. Og siden Dekode primært jobber med organisasjoner kan også verv, frivillighet, eller annen form for engasjement i organisasjoner være en erfaring man kan få god nytte av hos oss. 

«Hull i CV’en» – ikke et hinder

– I Dekode vil vi ikke at hull i CV’en skal være et hinder for søkere, forklarer Giæver Hoffgaard. Hun oppfordrer i stedet kandidater uten formell utdanning, eller som har vært utenfor arbeidslivet, til å søke på stillingene som lyses ut.

– Det kan virke som om mange vegrer seg for å søke fordi de føler de må krysse av alle punkter i en sjekkliste av kvalifikasjonskrav. Det skremmer mange, og det gjelder spesielt kvinner, sier Giæver Hoffgaard.

Ingeborg mener bedrifter ikke trenger å la alle krav, som for eksempel bachelor- eller mastergrad, være en barriere hvis søkeren er kvalifisert på andre måter. 

Dyktige folk med ulike bakgrunner 

– Vi vet at livet skjer, og at det ofte er uforutsigbart. Selv om man kan ha hatt utfordringer i livet eller valgt en litt annen vei, så betyr det ikke at man er en dårligere kandidat eller ansatt av den grunn. Det betyr derimot at vi som selskap har mulighet til å få inn dyktige folk med ulik bakgrunn og ulike perspektiver, sier Giæver Hoffgaard.

– Og det er akkurat det Dekode vil ha, forteller hun. Fordi dyktige folk med ulike bakgrunner og perspektiver vil være med å skape et inkluderende, åpent og godt arbeidsmiljø for de ansatte, samtidig som det kan bidra til at Dekode leverer enda bedre løsninger til kundene sine.

Vil du jobbe i Dekode?