Digital strategi

Blå Kors

Et av Blå Kors sine hovedmål er å samle organisasjonen i et felles digitalt løft.
– Vi hadde 35 ulike nettsider, sier Katrin Solbakken, markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors Norge.
– Det ble klart for oss at å vedlikeholde så mange nettsider på ulike plattformer og med ulikt innhold ble helt umulig.

 

– Dekode tilbød en løsning vi kunne vokse med. Når du skal få 35 sider inn på én felles plattform over tid, vil man trenge en solid rigg i bunnen. Dekode ga oss en modulbasert løsning som vi tenkte var gunstig og de møtte oss med holdninger til hvordan dette kunne og burde løses.


Katrin Solbakken,
markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors 

Solid rigg

Første versjon av den nye nettsiden ble lansert i november 2019 og nå er det langsiktige arbeidet godt i gang. Målet er å nå ut til enda flere som trenger hjelp med rus og avhengighet gjennom blakors.no

Den nye nettsiden til Blå Kors er laget på WordPress, med den nye Gutenberg-editoren. Siden er en såkalt multisite, som betyr at Blå Kors kan håndtere så mange nettsider de ønsker fra samme redaktørgrensesnitt.

Med et solid designrammeverk i bunn vil all funksjonalitet og moduler som produseres kunne brukes på tvers av sidene. For en organisasjon som Blå Kors, med behov for så ange nettsider, er dette en kostnadseffektiv måte å arbeide med web på. I tillegg til å være en god måte å sikre kvalitet og kontinuitet på tvers av alle nettsidene.

SEO - Fokus på tekst

Gjennom en SEO-analyse, gjennomført av Dekode, kom det frem at fokuset på innholdet til Blå Kors ville være svært viktig. Med en solid plattform kan de konsentrere seg om å lage gode, formidlende tekster for å øke den organiske trafikken.

–Vi håper at flere besøkende vil kunne konverteres til å bli givere. Det vil igjen bety at vi får midler å bruke til forebyggende arbeid blant barn og unge. Vi vil bruke den nye plattformen til å gi informasjon som forebygger og vise bredden til Blå Kors

Katrin Solbakken,
markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors 

Nettbrett skjermbilde av Blå Kors

Les mer om samarbeidet

Vi har skrevet en casestudy om samarbeidet mellom Dekode og Blå Kors. Trykk her for å få tilgang til å lese den digital utgaven av «Blå Kors – En nettside for fremtiden».

Kunde:
Blå Kors

Rolle:
Design
Frontend-utvikling
WordPress

Url:
blakors.no