Multisite

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Mobil skjermbilde av Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Departementenes Service- og Sikkerhetsorganisasjon ivaretar digitale tjenester for departementene og Statsministerens kontor, samt en rekke andre offentlige institusjoner som Høyesterett og Stortinget. DSS drifter 52 nettsider på WordPress. Disse trenger en gjennomgående kvalitetskontroll og kontinuerlig videreutvikling av funksjonalitet. DSS utvikler også nye nettsider til dialog med og informasjon for offentligheten.

Gjennom en spesialistavtale fordelt over tre år hjelper Dekode DSS med å sikre og utvikle høykvalitets nettsteder drevet av WordPress. Vi har gjort en generell kvalitetskontroll av eksisterende sider og plugins samt definert et rammeverk for DSS sine WordPress-løsninger. DSS har som prinsipp at flest mulige løsninger skal utvikles som åpen kildekode så de kan brukes fritt av andre aktører.

I tillegg til generell WordPress-rådgivning og utvikling for DSS, har Dekode under rammeavtalen utviklet WordPress-løsninger for en rekke departementer. Det gjelder blant annet en anbudstjeneste for Samferdselsdepartementet til bruk for konkurranse om infrastruktur i Norge, samt en informasjonsside om EØS-midler for Utenriksdepartementet.

Dekode er opptatt av å levere kostnadseffektive løsninger, som våre kunder selv kan betjene. DSS har en teknisk kompetent stab, som jobber med WordPress daglig. Derfor har vi i 2017 utviklet et DSS-rammeverk, som er et fleksibelt theme (et malverk), som DSS selv kan lage nye nettsider på. Dette har DSS per nå brukt til å sette opp 60 nettsteder selv uten hjelp fra Dekode og uten ekstra kostnader.

 

URL:
nettsteder.regjeringen.no

Når:
2016 –

Plattform:
WordPress

Leveranse:
Teknisk rådgivning, designrådgivning, utvikling, plugins, integrasjoner, kvalitetssikring, opplæring, support