Rådgivning

DSS

Mobil skjermbilde av DSS

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon ivaretar digitale tjenester for departementene og Statsministerens kontor, samt en rekke andre offentlige institusjoner som Høyesterett og Stortinget. DSS drifter 52 WordPress-nettsteder, som trenger en gjennomgående kvalitetskontroll og videreutvikling av funksjonalitet. I tillegg skal DSS kontinuerlig utvikle nye nettsider til dialog med og informasjon for offentligheten.

Gjennom en tre-årig spesialistavtale hjelper Dekode DSS med å sikre premium WordPress-sider. Vi har gjort en generell kvalitetskontroll av eksisterende sider og plugins, samt definert et rammeverk for DSS sine WordPress-løsninger. DSS har som prinsipp at flest mulige løsninger skal utvikles som åpen kildekode så de kan brukes fritt av andre aktører.

I tillegg til generell rådgivning og utvikling for DSS, har Dekode under rammeavtalen utviklet WordPress løsninger for en rekke departementer. Det gjelder en anbudstjeneste for Samferdselsdepartementet til bruk for konkurranse om infrastruktur i Norge, samt en informasjonsside om EØS-midler for Utenriksdepartementet.