Digital strategi

Finansforbundet

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. De representerer over 32 000 medlemmer fra 300 bedrifter. De jobber for at ansatte i finans og teknologi skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og en attraktiv arbeidsplass.

Helt siden 2015 har Dekode hjulpet Finansforbundet med deres nettsider. I 2019 fikk de et nytt redesign, samt en oppgradert nettside.

Foto av mann med barn på fanget som har hjemmekontor

Samfunnsaktør

Som samfunnsaktør arbeider Finansforbundet for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring. I lønnsoppgjørene forhandler de på vegne av medlemmene, og er en tydelig stemme i den offentlige debatten.

Medlemmer i Finansforbundet får blant annet tilbud om stipend og videreutdanning, gratis advokathjelp og representasjon i perioder med omstilling.

Gode relasjoner

Allerede i 2015/2016 utviklet vi i Dekode en modulbasert nettside for Finansforbundet, med design av Netlife. Nettsiden var enkel og oversiktlig for medlemmene, slik at de fant informasjonen de søkte etter. Nettsiden hadde fokus på god fleksibilitet for nettredaktør, med byggeklosser som ble lagt opp på en enkel og forståelig måte. 

Etter lansering har Dekode stått for forvaltning og kontinuerlig videreutvikling av nettsiden. Vi har dermed lagt grunnlaget for et godt samarbeid og en god relasjon til Finansforbundet.  

Nye behov

I 2019 ønsket Finansforbundet å revidere og redesigne nettstedet, denne gangen med Dekode i førersetet som design- og utviklingspartner. Første fase av samarbeidet besto av et relativt omfattende forprosjekt,  med fokus på innsikt, behovskartlegging og forankring.

Blant behovene til brukerene var å:

  • finne informasjon om lønn og lønnsstatistikk
  • finne kurs og arrangementer
  • lese om sine rettigheter på arbeidsplassen
  • finne medlemstilbud og rabatter

Mens Finansforbundets forretningsbehov var å:

  • vise frem Finansforbundet som en relevant aktør, og medlemskap som en forsikringspolise for arbeidsforholdet
  • vise frem bredden i Finansforbundets tilbud 
  • rekruttere nye medlemmer
  • differensiere Finansforbundet fra konkurrentene
  • gi de tillitsvalgte de verktøyene de trenger for å gjøre en god jobb for medlemmene og Finansforbundet (customer success)

E-læring, folk og fag

På den nye nettsiden ble det laget en integrering mot Learndash e-læringsprogram, slik at alle medlemmer raskt kan finne og delta i nettkurs.

Det ble også laget en integrasjon mot deres eget CRM-system, slik at medlemmer enkelt kan melde seg på, og delta på, arrangementer og webinarer. 

For å gjøre det enklere å navigere og finne relevant innhold ble Folk og Fag, som tidligere hadde vært en egen nettside, integrert i Finansforbundet.no. Mer enn 100 bloggartikler ble importert.

Finansforbundet.no fikk også en langt mer spenstig mal, slik at de kan varierer uttrykket i artiklene for å skape en mer spennende og variert brukeropplevelse. 

 

Community

Det ble laget et eget community område basert på Dekode sitt produkt Nisje. Communityet  er en samhandlings- og kommunikasjonsplattform for tillitsvalgte i Finansforbundet.

Målet er at communityet vil åpne en helt ny verden av muligheter for å samhandle, snakke sammen, dele erfaringer og gode tips mellom tillitsvalgte. Et eget digitalt samfunn hvor alle er bidragsytere til aktivitet og læring.

Desktop skjermbilde av Finansforbundet

Lønnskalkulator og søkeresultater

Lønnskalkulatoren var en svært godt brukt funksjon på Finansforbundet sine tidligere nettsider og dette videreførte det også til de nye. I nytt design, litt forenklet og med en mer oversiktlig presentasjon av resultatene. 

Også søkefunksjonen ble oppgradert slik at man blant annet får grupperte søkeresultater og en mer ryddig  presentasjon av søkeresultatene.

I tillegg er nettsiden laget slik at man kan personbasere forsiden etter interesser. Dersom en tillitsvalgt for eksempel er logget inn, vil blokkene på forsiden, og andre sider,  kunne plukke frem det som er relevant for en tillitsvalgt.

De nye nettsidene til fagforbundet ble lansert sommeren 2020 og er under kontinuerlig utvikling.

De nye nettsidene til fagforbundet ble lansert sommeren 2020 og er under kontinuerlig utvikling. 

Kunde:
Finansforbundet

Rolle:
WordPress
Front-end
Back-end
Prosjektledelse
Forvaltning

Url:
www.finansforbundet.no

Alle bilder: Finansforbundet