Multisite

Jazz i Norge

Desktop skjermbilde av Jazz i Norge

For å dekke de ulike aktørenes behov på en oversiktlig og informativ måte, samt tydelig kommunisere hva de holder på med, valgte vi å dele nettsiden opp med flere multisites i tillegg til hovedsiden. På den måten vil alle som er en del av samarbeidet ha full kontroll og eierskap til sin egen nettside.

Hva vi snakker om når vi snakker om multisites?

Enkelt forklart er multisites et nettverk av nettsider på én enkelt installasjon av WordPress. En slik løsning kan være et godt valg for bedrifter eller organisasjoner som trenger flere nettsider for ulike avdelinger, men samtidig ønsker en hovedside som for eksempel henter innhold fra undersidene. Jazzinorge.no er et godt eksempel på akkurat dette, der de ulike subdomenene driftes av de forskjellige redaksjonene, og samtidig deler innhold og informasjon når de ønsker det.

Desktop skjermbilde av Jazz i Norge
Nettbrett skjermbilde av Jazz i Norge

Noen av fordelene ved å velge multisite:

1. Oppdateringer og oppgraderinger kan foretas på alle nettsidene samtidig, dette sparer både driftskostnader og tidsbruk. 2. Gjør det enkelt legge til og drifte flere nettsider ved behov. 3. Syndikering av innhold. 4. Enkelt og intuitivt å administrere nettverket. 5. Legger til rette for en god redaksjonell arbeidsflyt