Digital strategi

Kirkens Bymisjon

Desktop skjermbilde av Kirkens Bymisjon

En plattform skreddersydd for fremtidens muligheter og utfordringer

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge. De opererer på gateplan blant mennesker som på ulike måter har tøffere hverdag enn de fleste av oss. Gjennom et bredt spekter av virksomheter jobber de med et mål om at de svakeste i samfunnet skal finne tilbake til egne drømmer, håp og ressurser.

Kirkens Bymisjon ønsket å å utvikle en ny plattform som kunne klargjøre dem for fremtidens muligheter og utfordringer. På samme måte som arbeidet de har lagt ned innad i organisasjonen med å modernisere og tydeliggjøre arbeidsstrukturen, samt den nye visuelle profilen, ville de ha en digital løsning som kunne hjelpe dem å nå både de kortsiktige og langsiktige målene de har satt seg.

Med tiltak i de fleste byer i landet og med så mange forskjellige tiltak i hver by, ville de at plattformen skulle knytte virksomhetene tettere sammen både visuelt og teknisk. Dette for å gi publikum bedre oversikt over organisasjonsarbeidet, men også for å samle hele Kirkens Bymisjon under en stor oransje paraply. Målet har vært å styrke synligheten rundt arbeidet til alle ildsjelene som står på rundt om i hele landet og gjøre det enklere å kommunisere både innad og utad.

 

Hvorfor WordPress?

Ved å benytte seg av WordPress har de nå en løsning som kan bygges på i moduler og utvikles i nye retninger uten at det krever store designprosesser, samtidig som de nå har et publiseringssystem de fleste i organisasjonen kan forstå og bruke.

Et annet av tiltakene de ønsket å styrke var netthandelen. Nettbutikken selger produkter som blir produsert i regi av Kirkens Bymisjon og gir arbeid til mange mennesker som ellers ikke nødvendigvis har en jobb å gå til. Å gi den et digitalt løft og profesjonalisere uttrykket var et sterkt ønske fra deres side. Vi utviklet nettbutikken i Woocommerce som er tett knyttet opp mot WordPress. Løsningen var i utgangspunktet ganske enkel, men den har vokst i takt med suksessen. Spesielt i perioden før jul, hvor Kirkens Bymisjon har flere velkjente kampanjer, var det mye aktivitet.

Nettbutikken er et samarbeid Dekode har gjort med de flinke folka i Epilot, som har stått for den digitale markedsføringen.

 

URL:
https://kirkensbymisjon.no

Når:
2016

Plattform:
WordPress

Leveranse:
Strategisk og teknisk rådgivning, design, utvikling, integrasjoner, kvalitetssikring, opplæring, support

Årlig verdi
1 600 000 NOK i 2017