Nettside

KORO

Hønefoss kirke

Kunst til folket

Kunst i Offentlige Rom (KORO) har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal få oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. KORO produserer, forvalter og formidler kunstprosjekter ved en rekke offentlige instanser. I tillegg, skal KORO øke kunnskap og styrke interessen, både for norske og internasjonale kunstnere i Norge.

Desktop skjermbilde av KORO

KORO har en mangfoldig målgruppe og hadde en stor utfordring med å kommunisere riktig budskap til riktig tid. Dette var det viktigste utgangspunktet for arbeidet med nettsiden, som i tillegg til å være en tjeneste for de interne målgruppene, også er et galleri for publikum. Med 7000 verk utgjør KOROs kunstsamling Norges største.

Desktop skjermbilde av KORO

Kunde:
Kunst i offentlige rom

Rolle:
Design, utvikling og implementering i WordPress

URL:
www.koro.no

Nettbrett skjermbilde av KORO

Arbeidet med KORO sine nettsider, baserte seg på reell innsikt i målgruppen og deres behov. Brukernes stemme var det som til en hver tid veiet tyngst når avgjørelser skulle taes og designet skulle formes. Samtidig var det mange hensyn å ta, da løsningen skulle fungere på tvers av ulike brukerbehov, samt internt i organisasjonen.

Nettbrett skjermbilde av KORO

Prosessen inkluderte de fleste av KOROs ansatte, som alle var engasjert i og så verdien av at et av deres viktigste møtepunkt med målgruppen måtte fungere optimalt.

Mobil skjermbilde av KORO

Prosjektene, kunstverkene og det omfattende galleriet får spille hovedrollen i designet på nettsiden til KORO. De visuelle grepene balanserer uttrykket, uten å ta oppmerksomheten bort fra det som kommuniseres i de mange bildene og prosjektene som får prege forsiden. Mangfold, stor aktivitet i Koro og små finesser i designet, gjør likevel at forsiden oppleves dynamisk og inspirerende for publikum.

«For oss var det viktig å gå noen ekstra runder for å sikre at vi endte opp med en leverandør som har full kontroll på kodebasen og følger WordPress sitt API og grensesnitt ved bruk av kjernefunksjonalitet. Vi er veldig fornøyd med at valget falt på Dekode, som dro oss gjennom en god prosess i oppstarten, med hyppige møter og involvering. De har også fått på plass en imponerende integrasjon med den eksterne kunstdatabasen vår. Vår digitale løsning gjør nå at vi er helt i front i kulturfeltet.»

Kjartan Abel Nilsen, Koro