Digital strategi

Nasjonalbiblioteket

Mobil skjermbilde av Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en kulturpolitisk grunnpilar med et viktig formål om å langtidsbevare Norges trykte kulturarv og gjøre denne tilgjengelig for folk flest. Bibliotekets samling utgjør en enestående kunnskapsdatabase for nåtidens og fremtidens generasjoner. Nasjonalbiblioteket er en viktig ressurs for norsk forskning og har i tillegg ansvar for å utvikle og heve standarden på biblioteksektoren i Norge. En viktig del av bibliotekets arbeid med samlingsforvaltning og -formidling er en digitalisering av alle materialer.  

Med Dekode sin modulære tilnærming i bunn, har vi dels gitt Nasjonalbiblioteket et fleksibelt kommunikasjonsverktøy, dels anbefalt løsninger som kan gjenbrukes og videreutvikles.

Grunnleggende for samarbeidet med Nasjonalbiblioteket er, at alle kompetanser hos Dekodes team har fungert som rådgiver og utøvende fagperson. Dermed har jobben med Nasjonalbibliotekets løsninger hatt et klart fokus på langsiktighet og målrealisering.

 

URL:
nb.no

Når:
2017 –

Plattform:
WordPress