Digital strategi

Nasjonalbiblioteket

Mobil skjermbilde av Nasjonalbiblioteket

I en SCRUM-prosess har vi i tett dialog med Nasjonalbiblioteket definert behov og utforming av det nye nettstedet, samt utfordret hele tankesettet til organisasjonen. Her har hele teamet fra Dekode hatt både rådgivende og utøvende funksjoner på sine egne kompetanseområder. 

Med Dekodes modulære tilnærming i bunn, har vi både gitt Nasjonalbiblioteket et fleksibelt kommunikasjonsverktøy, og anbefalt løsninger som kan gjenbrukes og videreutvikles. I tilknytning til nb.no har Dekode gjort en rekke underprosjekter for å løse spesifikke brukergruppers behov og bidra til å realisere Nasjonalbibliotekets målsetning om å bli brukt av hele Norges befolkning.

Mock up av Mac med skjermbilde fra nettsiden til biblioteksutvikling

Biblioteksutvikling

Bibliotekutvikling.no er en nettside som samler ressurser og nyheter for ansatte i norske bibliotek. Nettstedet er et knutepunkt for biblioteksansatte og samler nyttige tjenester som forenkler administrering og forvaltning. Dekode har siden 2016 jobbet med Bibliotekutvikling og har kontinuerlig optimalisert eksisterende tjenester og tilrettelagt for nye.

Bibliotekutvikling benytter seg av Nisje til bibliotekutvikling.no/forum, der de ansatte kan utøve erfaringsutveksling og ha egne diskusjonsgrupper. Nisje er Dekode sin egen React-baserte community-plattform som utveksler data via WordPress sitt Rest API. 

Blant tjenestene bibliotekutvikling leverer finner vi Prosjektbanken med tilhørende skjemagenerator, registrering og forvaltning av arrangementer, system for håndtering og innlevering av påkrevd årlig statistikk, samt egen løsning for nettkurs.

Mock up av Mac med skjermbilde fra nettsiden til prosjektbank

Prosjektbanken

Prosjektbanken, er en egen portal for innlevering og forvaltning av søknader og midler. Portalen tilbyr et eget arkiv over historiske innleveringer med utvidet søke- og filtreringsfunksjonalitet. I arkivet er det mulig å søke gjennom alle historisk godkjente prosjekter og midler. 

Løsningen bidrar til å forenkle forvaltning av innsendinger og tilrettelegger for enkel administrasjon av prosjektene/tiltakene gjennom hele prosessen fra initiell søknad til aktivt prosjekt/tiltak med tilhørende påkrevde rapporter. Prosjektene arkiveres kontinuerlig i den offentlige arkivløsning, Elements, gjennom en SOAP integrasjon skrevet av Dekode. Prosjekter og tiltak konverteres til PDF og sendes inn sammen med tilhørende vedlegg. Innsending kan trigges manuelt av administrasjonen eller gjennom forhåndsdefinerte automatiske triggere.

Til prosjektbanken har Dekode har utviklet en skjemagenerator som konverterer data fra et overordnet skjema fra Google Docs til faktiske skjemafelter inne i bibliotekutvikling.no. Dette forenkler opprettelse av skjema for sekretariatet og bidrar til å sikre kvalitet i datagrunnlaget. Skjemaene kan enkelt forvaltes av sekretariatet og de kan selv gjøre endringer og optimaliseringer før hver søknadsprosess.

 

Mock up av Mac med skjermbilde fra nettsiden til språkbanken

Språkbanken

Språkbanken er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket som tilbyr datasett for utvikling av norsk språkteknologi. I Språkbanken finnes ressurser for norsk tekst og tale i forskjellig format med alt fra sakspapirer for nynorskkommuner til norsk aviskorpus. Dekode har videreutviklet Språkbanken med egen integrasjon for uthenting av nye korpus via Clarino samt at vi har videreutviklet, forenklet og optimalisert en applikasjon for visning av N-Gram.

Clarino er en felles infrastruktur for norske og europeiske språkressurser. Dekode har utviklet en integrasjon mot Clarino som henter ut ønskede korpus og importerer disse inn i en WordPress-installasjon som en egen innholdstype med tilhørende metadata. Dette vises i Språkbankens ressurskatalog. Integrasjonen henter inn nye korpus, oppdaterer eksisterende og fjerner utgåtte korpus på forhåndsdefinerte tidsintervall. 

Mock up av Mac med skjermbilde fra nettsiden til Ngram

N-gram

Nasjonalbiblioteket sitt N-gram lar brukere se statistikk om bruk av språket vårt de siste 200 årene. Tjenesten er utformet for å kunne presentere informasjonen hentet inn fra Nasjonalbiblioteket sitt datasett, i trendlinje-, råfrekvens-, eller relasjonsgraf-format.

Tjenesten legger til rette for å gjøre corpus-forskning enkelt, og tilbyr brukeren å dele, laste ned og utforske statistikk om norsk dagligtale.

Mock up av Mac med skjermbilde fra nettsiden til nmaken

Maken

Maken er en tjeneste som tar i bruk AI/Machine learning for å generere likhetstrekk i Nasjonalbibliotekets samling. I dagens løsning av Maken kan brukeren søke i bøker og bilder gjennom søk, samt få opp lignende bilder og bøker som det objektet ser på. Formålet er å gi Nasjonalbibliotekets brukere en ny måte å søke i deres samling på, samt tilgjengeliggjøre større deler av samlingen for brukerne. 

Prosjektet har bestått i å utvikle konsept, design, utvikling og brukertesting i tett samarbeid med Nasjonalbibliotekets eget team. Dekode sitt ansvar har vært konseptutvikling, rådgivning, design og implementering av en applikasjonen skrevet i React. 

Mock up av Mac med skjermbilde fra nettbutikken til nasjonalbiblioteket

Nettbutikker

Nasjonalbiblioteket har to nettbutikker bygget i WooCommerce. På nb.no/nettbutikk selges litteratur, musikk og merchandise, mens tjenesten nb.no/noter gjør det mulig å kjøpe materialer publisert fra Nasjonalbibliotekets notesamling. 

Nettbutikken er satt opp som en klassisk nettbutikk med ulike produktpresentasjoner og -kategorier. Noter er en database, der bruker kan søke på komponister og verker for så å bestille partiturer. For å håndtere innbetalingene som gjøres til de to nettbutikkene, har Dekode gjort en integrasjon mot Nasjonalbibliotekets økonomisystem Agresso. Dette gjøres via DFØ.

Løsningen til DFØ tar i mot definerte filer i et gitt format, som inneholder den informasjonen som kreves for å korrekt oppføre regnskapet. Det genereres fire ulike type filer; Fakturahåndtering GL04, Produkthåndtering GL20, Kundehåndtering CS15 og Oppgjørshåndtering GL07. Alle filene sendes til et filmottak hos DFØ som maskinelt leses inn.

Fakturahåndtering GL04 – For å kunne fakturere bedriftskunder så må dette gjøres via Nasjonalbibliotekets økonomisystem Agresso. Nødvendig fakturainformasjon blir derfor oversendt som GL04 fil til DFØ, som maskinelt leser inn filene i deres systemer.

Produkthåndtering GL20 – For å kunne fakturere kunder, så er Nasjonalbiblioteket avhengige å ha oversikt over varelageret og produktinformasjonen om det som skal faktureres. Systemet oversender derfor produkt filer (GL20) i forkant av en faktura fil for å sørge for at produktet er opprettet i Agresso før faktura filen (Gl04)  blir lest inn.

Kundehåndtering CS15 – For å kunne fakturere en kunde, må kunde være opprettet i Agresso. I forkant av fakturafil (GL04) så må kundefilen (CS15) oversendes for at faktura kan håndteres.

Oppgjørshåndtering GL07 – For å sørge for avstemming av alle salg og transaksjoner fra nettbutikkene, så oversendes oppgjørsfil (GL07) for alle transaksjoner og omsetning for foregående dag rett etter midnatt. Her får økonomisystemet all informasjon knyttet til transaksjonene, slik at dette kan avstemmes og kontrolleres.

Varehåndtering gjøres i Prefect. Når det er gjort en bestilling gjennomføres betaling vi Nets. 

 

URL:
nb.no

Når:
2017 – d.d.

Plattform:
WordPress, WooCommerce