Digital partner

NordNorsk Reiseliv

Nord-Norge som destinasjon har mye å by på. Alt fra å vandre opp på en fjelltopp, sykle fra øy til øy, gå i tau på bre, fiske til gastronomiske opplevelser, velvære og kulturskatter. For ikke å glemme hundespannkjøring, isfiske, eller Aurora Borealis.

Og det er nettopp vakre Nord-Norge med storslagen natur og rik kulturarv fra regionen som gjenspeiles på nettsiden.

Vaker havn i Nord Norge

Planlegg reisen til Nord-Norge etter dine interesser

Da NordNorsk Reiseliv kom til oss i Dekode i 2018 hadde de en ny strategi, et strategisk kompass. Dette definerte satsinger og tilbud mot målgruppene ut fra interesser eller årsak til å reise. På den måten kunne brukerene av nettsiden få relevant informasjon om deres reise til Nord-Norge, basert på for eksempel kulturell interesse, behov for rekreasjon, romantisk helg og friluftsliv, for å nevne noen alternativer.

Det la føringer for utviklingen av nettsiden, som nå hjelper NordNorsk Reiseliv å ta ut deres strategiske kompass gjennom blant annet inspirerende redaksjonelt innhold.

Innholdsstruktur og innhold var et viktig suksesskriterium for at det nye nettstedet skulle oppnå målene. Det å få opp et grunnoppsett slik at NordNorsk Reiseliv kunne komme i gang med innholdsarbeidet til nordnorge.com så tidlig som mulig, var dermed svært formålstjenlig.

Rødt telt i snøen i Longyearbyen

Raskt start med moduler

Takket være våre standard Teft-moduler kunne vi få opp en prototype/installasjon på kort tid, der NordNorsk Reiseliv kunne eksperimentere med å forme inspirerende innhold.

Basert på denne jobben, kunne vi avdekke konkrete behov til design og virkemidler for å skape inspirerende formidling. Denne innsikten tok vi  med inn i design- og utviklingsprosessen, hvilket ga en effektiv bruk av tid og penger.

Nettbrett skjermbilde av NordNorsk Reiseliv

Det ble bygget custom-moduler som blant annet:

  1. Tema-modul som gjør det enkelt å lage temaer på en side for å skape flere ulike innganger til relevant innhold for brukeren.
  2. Fremhevet innhold-modul som gjør det mulig å  løfte frem spesifikt innhold som er viktig for brukeren.
  3. Forhåndsdefinert tag-struktur for å sikre enhetlig tagging av innhold. Dette er viktig både fordi det gir redaktører en mer oversiktlig måte å tagge innhold på, og fordi det kan gi brukeren en oversikt over hva innhold er tagget med for å sette det i kontekst.
  4. Toppliste-modul for å kunne fremheve “5 flotteste opplevelser” hvor redaktør kan hente innhold fra en spesifikk kategori eller taxonomi, eller lage et custom-kort.
  5. Instagram-bilde og tekst-modul for å kunne hente ut et Instagram-bilde og plassere det sammen med tekst.

Om løsningen til nordnorge.com

Nordnorge.com er en mulit-site, med rom for flere nettverk i samme installasjon.

I tillegg laget vi en Nisje-installasjon, som skal mobilisere den lokale turistnæring, som private aktører som kan tilby ulike aktiviteter som for eksempel hundesledekjøring. Gjennom Nisje-installasjonen kan aktørene jobbe sammen om å forbedre tilbud til turister. Samtidig er installasjonen tenkt som en innholdshub, der gode innlegg eller tilbud til turister kan hentes frem på nettsiden.

Fiskerbåt med snøkledde fjell i bakgrunn
Desktop skjermbilde av NordNorsk Reiseliv

 

 

–I jobben med utviklingen av nordnorge.com har samarbeidet med Dekode vært like spennende som det har vært utfordrende. Den faglige tyngden som ivaretar de kravene et moderne nettsted stiller er selvsagt. Men, like viktig har den helhetlige strategiske tenkningen rundt vår digitale posisjon vært.

Mats Hoel Johannessen
Digital leder i  NordNorsk Reiseliv

Kunde:
NordNorsk Reiseliv

Rolle:
Design
F
rontend-utvikling
WordPress

Url:
nordnorge.com