Nettside

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Over 20 år senere jobber stiftelsen fortsatt med formål om å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. 

Dette gjør de ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever. Nettsiden deres har en svært viktig rolle i dette arbeidet.

Et ja kan redde liv

Da Stiftelsen Organdonasjon kom til oss i Dekode, hadde de allerede svært god synlighet i søkemotorene på deres relevante søkeord. De hadde dog et utdatert webdesign og lite fleksibilitet til å lage effektive landingssider. 

Målsetningene ble dermed å redesigne siden, samtidig som vi skulle konvertere bedre på den trafikken som ankommer siden og beholde god synlighet i søkemotorer.

Utover en økning i donorer, er det viktig å gi folk som er opptatt av saken bedre muligheter til å bidra, flere KPIer er knyttet til variasjoner av dette. 

Løsning

Den visuelle profilen på nett ble oppdatert ved blant annet å benytte færre farger og mykere former. Ved å forenkle designet ble det visuelle utrykket forsterket fordi det ble lettere for folk å forbinde Stiftelsen Organdonasjon med den grønne identitetsfargen. Den dusere fargetonen gir et mer humant uttrykk. 

Fleksibilitet i struktur av innhold er nok den største endringen. Løsningen benytter seg av Gutenberg, den blokkbaserte editoren til WordPress. 

Stiftelsen Organdonasjon har fått gode moduler til å blande innholdstyper, inkludert ulike former for “Call-to-Actions”. Dette er en forutsetning for å selv kunne teste seg frem til effektive landingssider som konverterer. Brukerreisen som får besøkende til å engasjere seg, i form av tid eller penger, har blitt kraftig forbedret. 

 

De viktige historiene

Stiftelsen Organdonasjon fikk også en ny innholdstype som heter “Historier”. Den muliggjorde et tydeligere skille mellom emosjonelle beretninger med erfaringsutveksling og annet innhold. 

Ny drakt

For å ivareta god synlighet i søkemotorer ble det ikke gjort store endringer i innholdsstruktur. Den viktigste kunnskapen Stiftelsen Organdonasjon formidler beholdt samme URLer, men ble publisert i ny drakt. 

Gjennom både en visuell oppdatering, og et nytt og modulært verktøy for å løse flere kommunikasjonsbehov, håper vi i Dekode at nettsiden vil øke antallet organdonorer. Husk at du bare behøver si det for å bli det!

Kunde:
Stiftelsen Organdonasjon

Rolle:
Strategi
Rådgiving
Webdesign
Utvikling
Profildesign

Url:
Organdonasjon.no