Nettside

Paleet

Bilde av modell
Desktop skjermbilde av Paleet

Kunde:
KLP

Rolle:
Frontend-utvikling
WordPress

Samarbeid:
Design: Neue

Url:
www.paleet.no

Nettbrett skjermbilde av Paleet

I samarbeid med Neue, KLP og Paleet utviklet vi en nettside som formidler senterets eksklusive karakter og som gir kundene god informasjon gjennom et dialogverktøy som vi utviklet i løsningen. Nettsiden til Paleet er utviklet på en felles plattform vi lagde for KLP Eiendom, hvor ulike innkjøpssentre kunne ha en egen profil.

Mobil skjermbilde av Paleet

Dekodes konsept for KLP bygger på å skape et overordnet rammeverk, som er bygget rundt en rekke fleksible moduler som ivaretar de ulike senternes enestående profil. Plattformen inneholder også en intranettløsning, som fungerer som markedsføringskanal for senterets leietakere, samt et grensesnitt hvor leietakere kan annonsere nytt og nyttig for senterets kunder, samt besvare kundehenvendelser.