10 bud for digitalisering

For å rigge seg for en datadreven framtid og den fjerde industrielle revolusjon – altså digitalisering, må Norge innføre 10 databud for å henge med i timen. Det mener teknologiopportunist Silvija Seres. 

Sort/hvitt foto av en lyktestolpe med diverse plakater på, inkludert ordet Big data som symboliserer digitalisering.
Photo by ev on Unsplash

For femti år siden kom industrikomiteen på Stortinget opp med en liste med 10 oljepolitiske bud. Slik skulle vi sikre en hensiktsmessig forvaltning av oljen. På “steintavlene” sto det åpenbart noe riktig, for Norge er i dag et av verdens rikeste land.

Forfatter av boka “Staten og Dataen” (tidligere Digital Dugnad), matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres, mener Norge nå bør innføre et tilsvarende rammeverk for å forvalte den “nye oljen”. 

På lik linje med de oljepolitiske budene, må vi også sikre en hensiktsmessig forvaltning av dataen, ifølge Seres. I Ekko-sendingen på NRK P2 den 3.mars 2021 lister hun derfor opp ti bud for digitalisering.

Vi må vite hva vi vil med data, og hvordan vi skal bruke den for å skape ressurser og verdier for Norge

Silvija Seres, på Ekko – NRK P2 (03.03.2021)

De 10 databud:

Vil du høre mer om de 10 budene for digitalisering? 

Hør Silvija Seres i EKKO-sendingen 03.03.2021. Der tar de i spørretimen for seg klima, miljø og enkeltmennesket og spør: Hva kan egentlig du og jeg gjøre for klima?
Med Kristine Laake, Anja Bakken Riise og Dag O. Hessen.