Tjenester

Vi bidrar med idé, strategi, design og koding. I tillegg har vi et solid driftsmiljø.

Strategi og innsikt

Å forstå deg og dine brukere er alltid en forutsetning for å lage gode nettløsninger. Utover det har vi en pragmatisk tilnærming til prosjektgjennomføring og tilpasser oss dine ambisjoner og prosjektets behov. Vi mener god dialog er nøkkelen til et godt resultat. Et resultat som både gir verdi for dine kunder, og for din bedrift.

Digital design

Vi designer løsninger som gir mening for menneskene de er til for. Vi har alltid et sterkt fokus på at produktene og tjenestene vi utvikler skal levere i henhold til dine forretningsmål. Med dette som utgangspunkt, hjelper vi deg med å prioritere dine digitale valg.

Nettsider

Nettsiden din er et av de viktigste møtepunktene mot målgruppen din. En god nettside skal oppføre seg på brukernes premisser og skal ha rett informasjon til rett tid. Vår jobb er å sørge for at dette faktisk skjer, på bakgrunn av innsikt, erfaringer og perspektiv som vi diskuterer sammen med deg. Vårt fokus er å skape brukervennlige løsninger og vi liker å overraske våre kunder med hvor lett det er å jobbe med innhold i WordPress.

Netthandel

Det skal være lett å handle på nett. Besøkende i butikken skal raskt finne det som letes etter, og veien skal være kort fra produktbeskrivelse til kvittering. Like viktig er det at løsningen er lett å jobbe med for din del. Vi hjelper deg utvikle en tilgjengelig og intuitiv nettbutikk – både for deg og kundene dine, og hjelper deg med funksjonalitet og råd som legger til rette for god kundeopplevelse og mersalg – også etter lansering.

Intranett

Vi har bygget vår egen intranett-plattform på WordPress. Det er en fullverdig og kostnadseffektiv løsning, med all den funksjonalitet som er å forvente på et moderne intranett. Med dette som utgangspunkt tilpasser vi løsningen videre til den enkelte bedrifts behov.

Plugins og integrasjoner

Har du et WordPress-prosjekt som trenger spesiell funksjonalitet kan vi hjelpe til bygge dette. Våre utviklere har erfaring med å lage kompleks funksjonalitet fra bunn av, og følger til enhver tid beste standard for utvikling av funksjonalitet til WordPress. Vi har også mye erfaring med å bygge integrasjoner mot tredjepartsløsninger – alt fra betalingsløsninger til WooCommerce, til datauthenting fra offentlige forskningsportaler.

Drift og forvaltning

Når løsningen er lansert har vi et skreddersydd driftsmiljø hvor løsningene blir ivaretatt på best mulig måte. Vi drifter WordPress-løsninger for både våre og andres kunder. Våre driftspakker er tilpasset flere nivå og behov, hvorpå alle ivaretar krav til ytelse og sikkerhet. Vi sørger også for at løsningen løpende oppgraderes, og at det hver dag tas backup. For nettsider med ekstraordinær stor belastning kan vi som WordPress.com VIP partner-byrå tilby hosting og support for dette.

[email protected]

Vi har et dedikert support-team som hjelper til hvis det skulle være behov. På denne måten vil det aldri gå lang tid om en kunde trenger hjelp eller har spørsmål til nettløsningen.