Brukertesting

I Dekode tilbyr vi brukertesting til våre kunder, slik at du får den innsikten som trengs for å gjøre de riktige valgene for utviklingen av deres nettsider og for deres brukere.

Gjennom testing kan vi identifisere feil, mangler og forbedringspotensiale for din nettside. Dette er en ypperlig måte å bli kjent med brukerne på og la de som faktisk bruker nettstedet bli involvert. Du får en verdifull innsikt, som gjør at du kan spare mange penger på å lage riktige løsninger med en gang, i stedet for å rette opp feil i ettertid.

Her får du en liten oversikt over hvordan vi jobber med ulike former for testing:

Testing for innsikt

Bli kjent med målgruppen din og/eller potensielle brukere gjennom test i innsiktsfasen. 

Vi hjelper dere til en datadreven prosess ved å teste dagens nettsider og/eller en konkurrent sine nettsider. Testen går i dybden for å få innsikt i behov, ønsker og utfordringer brukere eller potensielle brukere måtte ha.

Denne innsikten vil, sammen med deres behov og ønsker for nettstedet og vår faglige kompetanse, gi viktig grunnlag for utforming av UX, UI og innhold.

Testing av prototype

Brukerne av ditt nettsted, eksisterende og potensielle, er de du lager nettstedet for. Ved å teste prototype eller klikkbar skisse på et tidlig stadium vil dere fortsatt ha mulighet til å lytte til dem som faktisk skal bruke nettstedet. 

Testen vil gi både et generelt inntrykk av prototypen, men også la brukerene gjennomføre konkrete oppgaver. For eksempel å undersøke navigering og struktur på nettstedet

Testing av prototype kan gi oss verdifulle tilbakemeldinger. Disse vil hjelpe oss å lage et nettsted som møter både deres og målgruppens behov. 

Testing av nettsted

Skal du videreutvikle nettsidene dine? Lurer du på hva brukerne synes om de nye eller de gamle nettsidene? Har deres visjon og misjon endret seg? Ved å teste et allerede eksisterende nettsted får du innsikt fra de som faktisk skal bruker nettsidene dine og eventuelt den potensielle målgruppen din.

Du får verdifull input om hva som funker, hva som ikke funker og hva som kunne vært annerledes. Dette er en ypperlig måte å bli kjent med sin målgruppe og la de som bruker nettstedet bli involvert.

Testen vil bestå av en kombinasjon av spørsmål og konkrete oppgaver, som vil avsløre nettstedets utfordringer, mangler og forbedringspotensialer. Svarene kan danne grunnlaget for hva vi sammen jobber  videre med, for å treffe brukergruppen.

Hvordan gjennomfører vi en brukertest?

I Dekode tilbyr vi i hovedsak online brukertesting. Da når vi ut til folk i hele Norge og eventuelt i verden, slik at vi får et godt og realistisk representert utvalg av målgruppen. Vi kan også skreddersy testing etter dine behov og ønsker. 

Selve testen vil være en blanding av åpne spørsmål og konkrete oppgaver testeren skal gjennomføre på prototype/web. På den måten får vi se og høre testerens meninger, ønsker og  frustrasjoner, samtidig som vi får testet at det vi tilrettelegger for på nettstedet faktisk fungerer slik vi ønsker. 

Når alle representantene har gjennomført testen utarbeider vi en rapport med resultatet og forslag til konkrete tiltak, som blir sendt til dere. Hovedformålet med å teste er at vi sammen tar innsikten med i utviklingen av nettstedet. 

Dekode skaffer testere

Hvem som skal rekrutteres til test eller spørreundersøkelse kan variere. Noen ganger vil dere (kunden) teste på brukere dere har tilgjengelig. Dette kan være brukere som kan rekrutteres via nyhetsbrev, SoMe eller andre kanaler. Men det kan også være aktuelt å få tak i potensielle nye brukere og da kan Dekode hjelpe til med rekrutteringen. Det finnes flere måter dette kan bli gjort på og vi velger kanal basert på behov. 

Salgsansvarlig i Dekode Christian Buksti

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med brukertesting?

Ta kontakt med

Salgsansvarlig / rådgiver
Christian Buksti
[email protected]
tlf. 918 16 961