Digital Dugnad – hvordan ser Norges fremtid ut?

Tidligere i år kom boken Digital Dugnad ut. Forfatteren, Silvija Seres, skriver at 12 teknologier kan endre verden like mye som boktrykkerkunsten. Norge kommer til å bli radikalt endret, i den 4. industrielle revolusjon.

Forsiden på boken Digital dugnad

Flere av oss i Dekode har lest boken, og vi venter med spenning på de siste kapitlene, som enda ikke er skrevet. Vi tok en prat med Silvija Seres, forfatteren av boka, om hennes syn på Norges fremtid og bakgrunn for boka. 

Digitalisering, samfunn og Norges fremtid.

– Du har skrevet en bok om digitalisering, samfunn og Norges fremtid. Hvorfor bør folk lese denne boken? 

– Fordi vårt samfunn endres i rekordfart av teknologiske krefter. Teknologi er den nye maktfaktoren, og folk har ikke forstått hvor grundig den omstiller de bestående strukturene. Det er alltid bedre å omstille seg, enn å bli omstilt, sier Silvija Seres som både er matematiker og teknologiinvestor, i tillegg til forfatter. 

Silvija har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Ruter, Det Norske Veritas og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Betabok og dugnad

– Boken er jo ikke i et helt vanlig format – du kaller det en betaversjon og inviterte lesere til å komme med tilbakemeldinger til å skrive om Norges fremtid sammen. Hvorfor har du gjort det på denne måten? 

– Jeg skrev først ferdig konklusjonen, men så tenkte jeg at det ville vært flott å ha med flere synspunkter, siden boken snakker om digital dugnad. Så slik ble konklusjonen skrevet på dugnad.

Boken er delt i inn kapitlene Introduksjon, Data og demokrati, Algoritmer og etikk, Regulering for innovasjon, De nye jobbene (og hvem som skal gjøre hva), Industripolitikk, Fremtidens partiprogrammer og til slutt Konklusjon – Hvordan kan Norge lykkes med en digital dugnad? 

Denne siste delen er altså ikke publisert enda, men Silvija arbeider for øyeblikket med tilbakemeldingene hun fikk i sommer.

– Har du fått mange innspill? 

– Ja, rundt 50. Noen i sosiale medier, noen i epost, noen på bokens webside. Det er noen som har kalt boken «høstens viktigste lesing», og nå håper jeg å utgi en del av disse kommentarer i en endelig versjon rett over nyttår.

Fremtidens samfunn

– Basert på det din erfaring og de innspillene du har fått, hvordan tror du samfunnet vårt vil bli påvirket av digitaliseringen i årene fremover? 

– Jeg tror vi vil ha nye måter å gjøre alt på, fra helse til infrastruktur og transport, til utdanning og sikkerhet. Industri, energi, havbruk, shipping, finans, alt. Det vil bli nye jobber og nye industrier, og nye styringsmodeller.

Det er politikken som skal styre teknologibruken, ikke teknologiutviklingen som skal styre samfunnsutviklingen. Det er det viktigste perspektivet i boken!

Silvija Seres

– Og hvilke sektorer er de vi vil se størst forandring i først?

– Vi har allerede sett stor forandringer i medie-bransjen, og nå kommer alle de andre etter, godt hjulpet av korona, den store digitaliseringen.

Du skriver at du vil skrive to nye kapitler basert på innspillene du har fått: Ett om ny politikk, og ett med konkrete råd for næringsliv og samfunn i fremtidens Norge. Når kommer disse – og hvor kan man lese de? 

– De kommer i januar, og vil være tilgjengelige i ebok og print format. Følg med på websiden digitaldugnad.net, avslutter Silvija. 

Vi i Dekode gleder oss til å lese de nye kapitlene!