Rådgivning

Brønnøysundregisteret

Mobil skjermbilde av Brønnøysundregisteret

Sammen med Brønnøysundregisteret sine utviklere har vi hatt ukentlige møter for støtte og rådgivning i utviklingsfasen. Vi har gjennomført gjennomgang av kode (code review) av ferdig løsning og sikkerhetsevaluering av tredjeparts-«plugins». Vi har også rådgitt i forbindelse med oppsett av servere, samt integrasjon av søketjenestene (w2.brreg.no)

Vi har også hatt gjennomgang og vurdering av nytt design, med spesielt fokus på interaksjonsdesign.

 

Kunde:
Brønnøysundregisteret

Rolle:
Teknisk rådgivning
Designrådgivning
Opplæring

URL:
www.brreg.no