Rådgivning

Brønnøysundregisteret

Mobil skjermbilde av Brønnøysundregisteret

Da Brreg.no skulle gå over til WordPress ble vi hyret inn som rådgivere for å kvalitetssikre samt gi råd. Vi har bistått med teknisk rådgivning i forbindelse med oppsett av tilpasset utviklingsmiljø for WordPress, og rammeverk for å utvikle løsningen med Advanced Custom Fields. I tillegg har vi rådgitt i forbindelse med migrering av statisk innhold.

Sammen med Brønnøysundregisteret sine utviklere har vi hatt ukentlige møter for støtte og rådgivning i utviklingsfasen. Vi har gjennomført gjennomgang av kode (code review) av ferdig løsning og sikkerhetsevaluering av tredjeparts-«plugins». Vi har også rådgitt i forbindelse med oppsett av servere, samt integrasjon av søketjenestene (w2.brreg.no)

Vi har også hatt gjennomgang og vurdering av nytt design, med spesielt fokus på interaksjonsdesign.

 

Kunde:
Brønnøysundregisteret

Rolle:
Teknisk rådgivning
Designrådgivning
Opplæring

URL:
www.brreg.no