Ny nettside for Redd Barna: Med fokus på brukerne

Den tidligere nettsiden til Redd Barna var utdatert, innholdsstrukturen var svært rotete, og budskapet – hva organisasjonen faktisk står for, kom ikke godt nok frem. Dekode ble kontaktet, og sammen med digitalbyrået Netlife lanserte Redd Barna sine nye nettsider på den internasjonale kvinnedagen i år, 8. mars. 

Basarbarn selger popcorn, muffins, kort, saft og kaffe til inntekt for Redd Barna.

Redd Barna er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon, og har jobbet for barns rettigheter siden 1919. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral, og jobber for langvarige og bærekraftige endringer i 122 land. I Norge er Redd Barna representert gjennom frivillige, lokale grupper eller regionkontor, og kjemper for at alle barn skal få innfridd sine rettigheter. 

— Nettstedet hadde vokst seg så stort at jeg var i ferd med å miste oversikt, sier Anne Bleiklie. Hun er redaktør for digitale medier i Redd Barna, og har jobbet i organisasjonen i seks år. I startgropa til prosjektet var Bleiklie organisasjonens prosjektleder i samarbeidet med Dekode og Netlife, og var hands-on på alt fra planlegging og strategi til innsikt og innholdspublisering. 

Behovet for ny nettløsning var prekært, ifølge webredaktøren. 

Over 60 valg på forsiden

— Vi hadde en struktur på nettsiden som i stor grad speilet hele nedslagsfeltet til organisasjonen – mer enn selve brukerbehovet. På forsiden alene var det over 60 ulike lenker. Med andre ord veldig rotete, og man måtte hoppe bukk over rester etter forrige nettsideløsning. Det var derfor behov for å starte fra scratch, sier Bleiklie. 

Logo til Redd Barna

Redd Barna er en kompleks organisasjon, med både politiske og kunnskapsmessige mål – foruten verve- og innsamlingskampanjer. Derfor består målgruppa av bedrifter, privatpersoner og barn. Det setter dermed noen krav til innholdet på nettsiden.   

— Dekode og Netlife har hjulpet oss med opprydning, kartlegging av brukerbehov og innholdsstrategi, som har gjort at vi nå har et mer spisset budskap. Vi må jobbe for det som er viktig for brukerne – ikke for de som jobber i Redd Barna, sier Bleiklie. 

Sterke krefter internt ønsket seg et lettfattelig og fortrolig brukergrensesnitt, og det ble et hovedargument for valget av ny nettsideplattform. Og på WordPress er Dekode best.

Anne Bleiklie, webredaktør i Redd Barna

Med komplementerende kompetanse, valgte Dekode og kommunikasjonsbyrået Netlife å samarbeide på prosjektet. Sistnevnte leverte innholdsstrategi, og arbeider etter  “kjernemodellen” – et praktisk verktøy for tverrfaglig innholdsdesign, som hjelper med å definere hvilket innhold brukeren trenger.

Rekruttskole

— Redd Barna jobbet lenge med kjernemodellen for å finne ut hva som skulle formidles. De i organisasjonen som for eksempel jobber med barn i Norge, startet nederst, og gikk en slags “rekruttskole”: De gikk grundig til verks, produserte innhold fra bunn av, kjørte runder med kritisk blikk og fant kjernesidene. Det samme gjorde de med de andre temaene som er viktigst for Redd Barna, forteller rådgiver Marius Granholt i Dekode

Granholt forteller videre at de også har jobbet mye med “call to actions”, og skryter av Redd Barnas innsats i å samle et godt analysegrunnlag,

— Redd Barna har en sterk merkevare, derfor har vi ikke endret noe på konseptet i dette prosjektet. Det handlet mer om at organisasjonen måtte formulere seg tydeligere, avklare begreper (enkeltgiver/fastgiver/fadder etc), og fokusere mer på problemstillinger og resultatene av jobben de gjør. Det ble derfor en viktig forutsetning å understreke at pengene som blir gitt til Redd Barna faktisk kommer frem, og vises med grafikk på nettsiden, sier Granholt. 

At pengene havner på riktig sted kommer klart og tydelig frem på Redd Barnas nye nettsider.

Lettfattelighet avgjørende for valg av samarbeidspartner

Sterke krefter internt ønsket seg et lettfattelig og fortrolig brukergrensesnitt, og det ble et hovedargument for valget av ny nettsideplattform. Valget falt til slutt på WordPress.

— Og på WordPress er Dekode best, svarer Bleiklie på spørsmål om hvorfor Dekode fikk jobben som digital samarbeidspartner. Hun forteller at WordPress er kjent for å ha et enkelt brukergrensesnitt, noe mange i organisasjonen mente passet bra, da Redd Barna har mange ansatte som ikke er like rutinerte CMS-brukere.  

— Flere kan gå inn og gjøre ting. Før den nye nettsiden var det bare et fåtall av oss som kunne redigere og publisere. Nå er vi mange flere, og fordi man er flere som mestrer back-end og kan gjøre løpende forandringer, får vi nå prioritert de litt mer “nerdete” oppgavene, som innsikt og optimalisering, universell utforming og SEO. Det hadde vi i mindre grad tid til før.

Utvikler det som fungerer

Selv om det var behov for en vårrengjøring på den gamle versjonen av nettstedet, var det imidlertid også noen funksjoner Dekode valgte å ta vare på, forteller Marius Granholt. 

— Én funksjon vi valgte å beholde og videreutvikle var “Opprop”, en underside der du – med få museklikk, kan navigere deg frem til en underskriftskampanje du bryr deg om, og som du kan signere. Funksjonen var ikke på WordPress fra før, så den måtte vi lage fra bunn av, og oppover. Giverskjemaet på nettsiden var heller ikke så verst, så vi beholdt strukturen, og gjorde bare litt om på hvordan skjemaet brukes i sammenheng med resten av nettsiden, sier Granholt. 

Det handlet om at organisasjonen måtte formulere seg tydeligere, avklare begreper og fokusere mer på resultatene av jobben de gjør.

Marius Granholt, rådgiver i Dekode

Når nettsider skal utvikles, bruker Dekode Growth Driven Design-metoden. I korte trekk baserer metoden seg på å få opp en fungerende nettside så raskt som mulig, for deretter å benytte seg av reell brukerdata for å stadig forbedre løsningen. Brukertesting er en viktig del av fremgangsmåten, og ble også benyttet på prosjektet med Redd Barna. 

— Vi jobbet mye med menystrukturen, som ble brukertestet gjennom hele prosjektet. For å se om brukerne faktisk fant det de lette etter, brukte vi noe som heter “treejack”-test. Hastigheten, eller hvor fort brukerne fant innholdet var ikke prekært, det viktigste er at de kom frem. Dersom begrepene og innholdet er for bredt, og folk ikke finner det de leter etter trykker de fort på “Om oss”, sier Granholt.

Fremstår mer logisk

Nå er nettsiden lansert, organisasjonen har fått verktøyene de trenger for videre drift, og Bleiklie håper brukerne av reddbarna.no merker stor forskjell. 

— Vi fikk mye kritikk for at folk ikke fant det de leita etter på nettsidene våre. Nå har vi jobbet mye med navigasjon, menyen og brukertesting. Det meste fremstår mer logisk, og jeg tror at vi i større grad får frem hva Redd Barna faktisk gjør. Før var vi nemlig for fokusert på problemene uten å faktisk fortelle hva organisasjonen gjør for å løse dem, sier Anne Bleiklie, og understreker.

—  Tilnærmingen for utviklingen av nettsiden vår er nå brukerfokusert og innsiktsbasert. Jeg håper at medlemmer og frivillige ser at vi nå har en bedre rigg og at det er enklere å finne informasjonen de søker etter. 

Har din organisasjon har behov for nye nettløsninger? Ta kontakt med oss på [email protected].