Skriv godt for nett – 11 tips! (langlesing)

Det ér forskjell på å skrive tekst for trykte medier og for nettsider. For tekst er ikke bare tekst. I alle fall ikke om man også vil være synlig for søkemotorer og samtidig levere godt innhold for digitale lesere. Her får du mine beste tips til hva du konkret bør tenke på når du skriver for nett.

illustrasjon av et ark med tekst (skisse) som blir til tekst og bilder på skjermen

Langlesing

Estimert lesetid: 15 minutter

NB: Dette er langlesing varianten av denne artikkelen. Her går jeg i dybden på hvert punkt, for deg som har lyst til å lære litt mer. Om du derimot ønsker å skumme igjennom – sjekk ut kort-varianten her.

Alle illustrasjoner: Ingrid Rognstad

Hvem er jeg til å fortelle deg hva som funker på nett?

Før vi går i gang: Jeg som skriver dette heter Julia Edin. Jeg jobber i Dekode som markedsansvarlig og har en allsidig bakgrunn innen både design og kulturjournalistikk. 

Jeg har både skrevet for, og vært redaktør for, en rekke magasiner, bøker, nettsider og blogger. Det har lært meg ett og annet om forskjellene på å skrive for nett og trykk. For det er forskjell!

Gjennom mine år som innholdsprodusent har jeg vært på mange konferanser og seminarer om å skrive godt. Der man får man ofte råd om å lage store og komplekse strategier. Fokusere på langsiktighet og målbarhet. Og det er selvsagt både riktig og viktig. Allikevel:

Jeg har savnet konkrete, håndfaste råd om hvordan man skriver gode tekster for nett, som man kan bruke med det samme. Det er det du får her, gjennom mine 11 punkter!

Julia Edin

Jeg er dog ikke SEO-ekspert, så tipsene du får her handler om å skrive godt for digitale plattformer. Mitt fokus er god kommunikasjon, samtidig som jeg alltid har søkemotorene friskt i minne mens jeg skriver. 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med SEO i Dekode anbefaler jeg at du leser innlegget «How do we approach SEO at Dekode?» av Suganthan Mohanadasan.

1. Hvem skriver du for?

Start med å tenke på hvem du skriver for. Er det kollegaer som vil føle tilhørighet i en tekst med fagord og faguttrykk? Eller er målet å nå ut til nye kunder, medlemmer eller brukere?

Tilpass språket slik at leseren ikke faller av lasset, men enkelt oppfatter det du vil si.  

Eksempel: Tenk deg språket en lege bruker når han eller hun skriver eller snakker om en diagnose til en annen lege. Dette kan være fullt av medisinske termer, latinske navn og er ofte distansert fra emosjonell tilnærming.

Når en lege derimot snakker til en pasient er det essensielt at han eller hun klarer å legge om språket sitt. Legen må erstatte de medisinske uttrykkene ved å forklare på en folkelig og forståelig måte, og gjerne med en empatisk tilnærming.

Om man som pasient blir møtt av en tirade med fremmedord vil man både føle seg dum, miste interessen, eller rett og slett bli redd. 

Når du skriver for nett bør du huske på følgende: 

 • Vit hvem du skriver for og hva de er på jakt etter av informasjon.
  Lag gjerne ulike personas for å se for deg hvem brukerene på nettsiden din er. Faktaene om hvem personasene er kan du hente fra Google Analytics, der du får opp noen pekepinner om hvem leserne dine er. Som for eksempel alder, kjønn, hvor de bor etc. 
 • Velg riktig tone of voice eller verbal identitet
  – altså stemmen du bruker når du skriver. Denne bør tilpasses etter hvem målgruppen din er og bygge opp under firmaets merkevare. Skal du for eksempel skrive på en formell, hyggelig eller ungdommelig måte?
 • Unngå kompliserte ord, sjargonger og terminologier
  Vanskelig ord gjør at du mister lesere underveis.
  Man kan fint si kompliserte ting på en enkel måte, uten at det blir fordummende. 
Illustrasjon av hvordan du kan strukturere innholdet ditt.

2. Strukturer innholdet ditt

Skriver du for en avis, et magasin eller en bok kan du ta høyde for at leseren har god tid.
Skriver du for nett må du tvert i mot ta høyde for at leseren skummer teksten.

Når du skrive for nett bør du derfor huske på at:

 • Leseren sjeldent leser alt du skriver
 • Leseren hopper ofte i teksten
 • Bruk overskrifter og underoverskrifter – mange leser kun overskrifter og/eller hopper frem til det avsnittet som har en interessant overskrift.
 • Tilpass innholdet ditt til rett format. Er det snakk om tekst til en artikkel, en blogg eller en statisk underside? 
 • Det viktigste må alltid komme først. Start med å presentere problemet, svar på det og bruk deretter resten av artikkelen til å utdype. 
 • Stort sett alle tekster bør ha en ingress eller innledning på en til to setninger, som oppsummerer innholdet på siden.
 • Body: tekstens hovedbudskap
 • Konklusjon eller refleksjon som oppsummerer og tydeliggjør
 • Call to action (CTA) – avslutt med en link til det du ønsker at brukerene skal gjøre. For eksempel forslag til videre lesning, kontakt oss, meld deg på nyhetsbrev eller kjøp en tjeneste.
Illustrasjon av et forstørrelsesglass, symbol på søk funksjon

3. Bruk KeyWord/søkeord/triggerord 

Tenk på hvilke ord eller setninger folk bruker når de søker på Google og skal havne på din side. Bruk de ordene og setningene du vet eller antar at brukerene søker etter når du skriver.

Nøkkelordet ditt bør være med i overskriften, i ingressen og i minst én underoverskrift, dersom det er naturlig. Det bør også være med i en bildetekst, metabeskrivelsen, alt-bildetekst og url-en til saken. 

Samtidig er det viktig at du ikke «stuffer nøkkelordet» ved å bruke det for mye i teksten. Husk at du ikke må ofre lesbarheten av hensyn til SEO. Skriv for lesere, ikke nettlesere. 

4. Hvor langt bør du skrive?

Mange mener at man skal skrive korte tekster på nett, og det stemmer til en viss grad. Leserne er som regel på nettsiden din for å finne informasjon eller få svar på noe de lurer på. Ta derfor kun med det som er nødvendig i teksten og gi leserne det de vil ha med en gang. 

Samtidig er det viktig å ikke skrive for kort. Søkemotorer som Google liker at du bruker mange ord, men det er stor forskjell på om du skriver for en forside eller en arkivside på et nettsted, produktbeskrivelse til en nettbutikk eller om du skriver en bloggartikkel. 

Her er Yoast sitt forslag til anbefalt antall ord: 

 • Arkivsider:  mer enn 250 ord
 • Vanlige blogginnlegg eller sider:  mer enn 300 ord
 • Cornerstone content page/ Kjernesider: mer enn 900 ord

Færre ord enn dette vil gi “rødt lys” hos Yoast, og teksten i seg selv vil ikke indekseres optimalt. 


Artikkel, bloggpost eller arkivside

En artikkel eller bloggpost for nett bør være mer enn 300 ord, om den skal kunne indekseres av søkemotorer. En studie fra 2012 viser at en artikler på nett med 1500 ord har en ideell lengde for at Google skal forstå teksten og rangerer den høyere.

For beskrivelser på arkivsider, anbefaler Yoast et minimum 250 ord, men det behøver heller ikke være så langt. Beskrivelser i nettbutikker kan gjerne være enda kortere. 

Lengde på avsnitt

Samtidig må ikke et avsnitt være mer enn 300 ord. Det er viktig å dele opp og strukturere teksten i kortere avsnitt med underoverskrifter, for å gjøre den lettlest. 

Korte setninger

Husk også du ikke bør ha mer enn 25% setninger i en tekst, som har over 20 ord (i følge Yoast). Da vil setningene bli for lange og for vanskelig for en søkemotor å lese. Dessuten er korte setninger lettere å lese for folk flest – ikke bare maskiner.

Personlig synes jeg dette er en markant forskjell fra å skrive for magasiner, bøker og nettsider, der man ofte har lengre setninger og leddsetninger. Bytt ut komma og og med punktum for å lage kortere setninger. Da blir teksten lett å lese og ofte fjerner man samtidig unødvendige ord. 

Illustrasjon av en blyant som skriver

5. Overskrifter 

Det er alltid viktig å være tydelig med overskrifter, særlig på nettsider. Lag en enkel og beskrivende overskrift som forteller om informasjonen du finner på akkurat den siden/undersiden, og gjerne hvem avsenderen er. 

Du kan godt ha både en tittel og en overskrift ( H1) som er litt ulike. H1 kan være mer «brukervennlig», mens Tittel (meta) kan være litt mer datadrevet. Det er tittelen som veier mest hos Google.

I artikler kan du ha lengre og mer spennende overskrifter, men husk at du alltid bør ha med nøkkelordet i hovedoverskriften. 

6. Ingress

Om du skriver nyheter, artikler eller bloggpost bør du alltid ha med en kort ingress. En ingress skal besvare spørsmålene “hvem, hva, når,  hvordan og hvorfor” når det er relevant. Du kan også bruke ingressen til å tease om innholdet og/eller til å presentere hvem som har skrevet saken. 

Eksempel: “Stikkord (tagger) kan være et virkningsfullt verktøy i WordPress, men de færreste innholdsprodusenter vet hvordan man bruker det effektivt. Her får du en innføring i bruk av stikkord fra Simen Eriksen, rådgiver og prosjektleder i Dekode

7. Underoverskrifter

Å bruker underoverskrifter gjør det lettere for både brukere og søkemotor-roboter å navigere seg i teksten og hoppe til relevante avsnitt. Dette kan igjen påvirke rangeringen  din i søkemotorer.

 • Bruk alltid overskrifts-taggene <h2>, <h3> eller <h4> eller overskrift 2, 3, og 4 som du i WordPress finner i dropdown-menyen for skriftstiler på verktøylinje. Dette gjør at både søkemotorer og programvare for universell utforming gjenkjenner overskriften som en overskrift. Ikke bruk fet skrift, det vil ikke leses som overskrift.
 • Husk å ha med nøkkelordet ditt for teksten i overskriften + en eller fler av underoverskriftene. Her er det viktig å finne en balanse, ikke bruk for mange nøkkelord i overskrifter – da vil det oppfattes som unaturlig og vanskelig å lese. 
Illustration av bilder på nett. Det er viktig å legge på alt-tekst.


8. Bilder

Bilder er viktige for å vekke interesse for innholdet ditt og understøtte temaet i artikkelen. 

 • Hovedbildet i en artikkel bør i størst mulig grad vise hva nøkkelordet i artikkelen er. Skriver du for eksempel en tekst om et produkt, bør hovedbildet være et bilde som lett gjenkjennes som produktet.
 • Påfølgende bilder bør være varierte. Hvert bilde bør tilføre noe nytt, helst ved å illustrere de ulike temaene artikkelen tar opp.
 • Husk å bruke bilder du har rettigheter til å dele! Du finner mange gratis bilder med frie lisenser på feks. Pixabay,  Unsplash, Pexels og Digitalt museum
 • Husk at bilder ha alt-bildetekst og kan ha bildetekst under. Alt-teksten er ikke synlig i selve teksten din, men vil for søkemotorer og personer med nedsatte funksjoner bli lest opp. For best SEO bør alt-tekstene inneholde nøkkelordet ditt. Her er det også viktig å tenke på at det skal være en naturlig og forståelig setning med tanke på universell utforming.
 • Det er også en fordel om filnavnet på bildet inneholder nøkkelord og viktige attributter på et bilde. Eksempel: dersom du skriver om rosa klær og har et bilde av en rosa cardigan i silke bør du gi filen navnet Rosa cardigan silke.jpg og ikke 2341234.jpg. Dette hjelper i Googlesøk for bilder, som kan være en vanlig måte å navigere på for mange.  

9. Lenker

For best SEO bør du ha minst en intern lenke (innhold fra din egen nettside) og en ekstern lenke (innhold fra andres nettside) i teksten. 

Lenker i tekst skal være lette å se og det bør være selvforklarende beskrivelser om hvor lenken fører.  Link gjerne opp flere ord og bruk aktivt språk. Skriv «Fyll ut skjema», ikke «Skjema om…»

En av måtene søkemotorer rangerer innhold på er antall backlinks du får. Altså andre som linker til ditt innhold. Lenker til og fra anerkjente nettsteder av høy kvalitet øker sjansen for synlighet av ditt eget nettsted. Ved å bruke pålitelige kilder i teksten, skaper du også tillit til leserne.

Å linke til eldre innhold er også en fin måte å hente frem igjen innhold som fortsatt kan være relevant og på den måten også få det til å rangerer høyere i søkemotorer.  

Illustrasjon av en mac/pc som noen jobber med å skrive tekst på.

10. CTA – Call To Action

Avlsutt alltid saken din med en call to action-knapp. Når leseren faktisk har tatt seg tiden til å komme helt til bunn av saken, ønsker du vel ikke å miste han/henne? Hva ønsker du at neste skritt skal være? 

Lag et klikkbart element nederst i saken. Det kan være en lenke, knapp, et bilde eller et skjema som skal oppfordre besøkende til å utføre en handling. Dermed føres besøkende videre og du omformer dem fra å være besøkende til potensielle leads. 

11. Gjør innholdet ditt delbart!

Å dele innholdet ditt er i dag alfa omega for å nå ut til nye målgrupper, potensiell kunder og for å få flere besøk og backlinks. Sørg derfor for at innholdet ditt er best mulig tilpasset for å dele i sosiale medier.

Bruker du Yoast premium kan du, ved å trykke på fanen Social, se forhåndsvisning av slik innlegget/siden din vil se ut i de sosiale mediekanalene du har koblet nettsiden din opp mot. 

Da kan du for eksempel selv velge hvilket bilde som skal komme opp når linken deles, og du kan endre både overskrift og ingress for å tilpasse det til kanalen det deles i. 

Husk også å sette Featured image/fremhevet bilde. Dette gjelder både på forsiden, undersider og artikler. Dersom noen da ønsker å dele innholdet i sosiale medier vil lenken vises uten bildet, dersom dette ikke er satt. Eller enda verre – den kan velge et tilfeldig bildet fra nettsiden din eller ha et default bildet fra tjenesteleverandøren av nettsider. 

Sørg for å ha:

– Korte og fin url’er

– Bildet som bygger opp under artikkelens tema

– Riktig overskrift

– Ønsket ingress til gitt kanal

– Metabeskrivelse

Mine anbefalinger:

 • Yoast.
  Last ned Yoast-plug in og bruk dette verktøyet aktivt sammen med WordPress. Yoast finnes både i en gratisversjon der du kan legge inn ett triggerord, og i abonnements-versjon der du kan legge til synonymer til trigger ordet, samt mange flere funksjoner. Yoast operere med et trafikklys-system for hvor SEO-vennlig teksten din er, slik at du kan endre fra rødt til grønt før du publiserer.
 • Les boken “Skriv for nettet”  fra Tekstdoktor Christine Calvert 
 • Følg med på bloggen moz.com/blog der SEO eksperter deler sine beste tips