WordPress for organisasjoner

Vi er veldig stolte over å samarbeide tett med en hel rekke små og store organisasjoner og bedrifter. At vår kunnskap og kompetanse indirekte kan bidra til å påvirke samfunnet vi er en del av, på en positiv måte, er noe vi i Dekode er verdsetter høyt - og som også kommer våre kunder til gode gjennom kostnadseffektive løsninger.

Featured projects

Effektive verktøy

Selv om samfunnsoppdragene ofte er unike, ser vi at mange av organisasjonene har overlappende behov. Vi bruker store ressurser på å forstå deres arbeidsprosesser og ikke minst hvordan vi kan effektivisere og lage gode verktøy, som gjør dem selvstendige i deres digitale hverdag.

Mennesker og kompetanse

For mange organisasjoner henger digital strategi og organisasjonsutvikling tett sammen. De digitale flatene er ofte den viktigste kanalen for å nå ut til målgruppene. Teknologi alene er sjeldent nok og man er avhengig av å ha folk med riktig kompetanse, vilje og lyst, til å tilegne seg riktig kompetanse.

Prosess og digital ledelse

For å sikre at kreftene brukes riktig, og at det til enhver tid skapes mest mulig verdi med minst mulig innsats, er det viktig å ha gode og strukturerte prosesser.

Partnerskap

Den viktigste forutsetningen for digital suksess handler om mennesker, ikke maskiner og teknologi. Det handler og relasjoner, tillit, tålmodighet og evnen til å skynde seg langsomt. Vi kan vise til mange lange kundeforhold, hvor Dekode er en løsningsorientert og pragmatisk digital partner.

Hvordan kan vi hjelpe din organisasjon?

Å jobbe med samfunnsnyttige organisasjoner er en helt bevisst satsning. Dette fokuset har gitt oss muligheten til å fordype oss i hva som skal til for å drive en vellykket digital satsning i en organisasjon. 

Det gjør at vi kan levere en nettside, et intranett og/eller en sosialplattform som vi skreddersyr til deg og din organisasjon – etter deres behov. Vi vet at det ikke bare handler om å lage en fin nettside, men at det ofte handler om organisasjonsstruktur og hvordan man best kan kommunisere med, og nå ut til, sine eksisterende medlemmer – og nye medlemmer. På veien mot en ny nettside bidrar Dekode til å utvikle folk, prosesser og teknologi.

Vi jobber med et bredt spekter av ulike kunder, både når det kommer til størrelse og bransje. Mange leter etter en solid leverandør på WordPress-utvikling, mens flere og flere kommer til oss nettopp fordi vi har en langsiktig tilnærming til de vi jobber sammen med. Vi tar ikke kortsiktige valg for å maksimere prosjekt og profitt, men lever av fornøyde kunder som jobber med oss over tid. 

I Dekode har vi flere store og små organisasjoner blant våre kunder. Dette gir en verdifull synergi, siden vi kan bygge modulbaserte nettsider på en kostnadseffektiv måte. Mange av de mest brukte modulene for organisasjoner har vi allerede klare, slik at de enkelt kan tilpasses din organisasjon. Vi jobber også med WordPress og Gutenberg, som gir stor fleksibilitet til redaktører og innholdsprodusenter, slik at dere best kan nå deres målgruppe. 

Noen av våre kunder:

 • Telenor Bruk hue
 • Blå Kors
 • Aldersvennlig
 • Kirkens Bymisjon
 • Debio
 • Dyrevernsalliansen
 • EAT
 • Loop
 • MPDG
 • Norfund
 • Normisjonen
 • Organdonasjon
 • Voksene for barn
 • Norad
 • Redningsselskapet
 • Kreftforeningen