WordPress for organisasjoner

Trenger din organsisasjon hjelp til å nå nye og "gamle" medlemmer eller givere gjennom nettsider? Vi kan hjelpe dere med alt fra design, utvikling og rådgivning til innholdsrådgivning og -produksjon, SEO og analyse.

Featured projects

Effektive verktøy

Selv om samfunnsoppdragene ofte er unike, ser vi at mange av organisasjonene har overlappende behov. Vi bruker store ressurser på å forstå deres arbeidsprosesser og ikke minst hvordan vi kan effektivisere og lage gode verktøy, som gjør dem selvstendige i deres digitale hverdag.

Mennesker og kompetanse

For mange organisasjoner henger digital strategi og organisasjonsutvikling tett sammen. De digitale flatene er ofte den viktigste kanalen for å nå ut til målgruppene. Teknologi alene er sjeldent nok og man er avhengig av å ha folk med riktig kompetanse, vilje og lyst, til å tilegne seg riktig kompetanse.

Prosess og digital ledelse

For å sikre at kreftene brukes riktig, og at det til enhver tid skapes mest mulig verdi med minst mulig innsats, er det viktig å ha gode og strukturerte prosesser.

Partnerskap

Den viktigste forutsetningen for digital suksess handler om mennesker, ikke maskiner og teknologi. Det handler og relasjoner, tillit, tålmodighet og evnen til å skynde seg langsomt. Vi kan vise til mange lange kundeforhold, hvor Dekode er en løsningsorientert og pragmatisk digital partner.

Hvordan kan vi hjelpe din organisasjon?

Å jobbe med samfunnsnyttige organisasjoner er en helt bevisst satsning. Dette fokuset har gitt oss muligheten til å fordype oss i hva som skal til for å drive en vellykket digital satsning i en organisasjon. 

Det gjør at vi kan levere en nettside, et intranett og/eller en sosialplattform som vi skreddersyr til deg og din organisasjon – etter deres behov. Vi vet at det ikke bare handler om å lage en fin nettside, men at det ofte handler om organisasjonsstruktur og hvordan man best kan kommunisere med, og nå ut til, sine eksisterende medlemmer – og nye medlemmer. På veien mot en ny nettside bidrar Dekode til å utvikle folk, prosesser og teknologi.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nettsider på WordPress

Nettsiden til din organisasjon er et av de viktigste møtepunktene mot målgruppen din. En god nettside skal oppføre seg på brukernes premisser og skal ha rett informasjon på rett sted. Vår jobb er å sørge for at dette faktisk skjer, gjennom brukervennlige løsninger.

Read about For organisasjoner

Nettbutikk på WooCommerce

Det skal være lett å handle på nett, uansett om det er snakk om vanlige produkter eller symbolske gaver. Vi hjelper dere utvikle en tilgjengelig og intuitiv nettbutikk, for både dere og kundene.

Read about For organisasjoner

Digital rådgivning

Å forstå din organisasjon og deres brukere er alltid en forutsetning for å lage gode nettløsninger. Vi mener god dialog er nøkkelen til et godt resultat og samarbeider tett med dere for å finne de beste løsningene.

Read about For organisasjoner

Innholdsrådgivning

Hvem er din kjernemålgruppe og hvilket innhold trenger du for å nå disse? Hvordan skal du snakke med både medlemmer og givere? Gjennom workshops og rådgivning finner vi ut hvilket innhold du bør prioritere.

Read about For organisasjoner

Innholdsproduksjon

Vi kan hjelpe deg med å lage innhold til din organisasjon. Dette kan være alt fra artikler og filmer til overordnet kommunikasjon og kampanjer eller selgende tekster til nettbutikk.

Read about For organisasjoner

Markedsføring og synlighet

Å være synlig i søkemotorer og i sosiale medier blir viktigere og viktigere - også for organisasjoner. Dette kan være for å bygge kjennskap, men også for kampanjer og fundraising. Vi kan hjelpe deg med å skrive for økt synlighet og lage annonser.

Read about For organisasjoner

SEO og analyse

I Dekode jobber vi med søkemotoroptimalisering på flere måter: vi sørger for at tekstene dine er godt skrevet med tanke på SEO og vi bruker innsikten fra SEO-analyser til å forbedre og jobbe enda bedre med innhold - som igjen gjør deg mer synlig.

Read about For organisasjoner

Redaksjonelle prosesser og tjenester

Å ha en god redaksjonell prosess i bunn er viktig for alle som jobber med innhold. Ofte sitter det flere redaksjoner i en og samme organisasjon og vi i Dekode kan hjelpe med å utarbeide gode redaksjonelle rutiner for å sikre bedre kommunikasjon og prosess.

Read about For organisasjoner

Noen av våre kunder

Vi jobber med et bredt spekter av ulike kunder, både når det kommer til størrelse og bransje. Mange leter etter en solid leverandør på WordPress-utvikling, mens flere og flere kommer til oss nettopp fordi vi har en langsiktig tilnærming til de vi jobber sammen med. Vi tar ikke kortsiktige valg for å maksimere prosjekt og profitt, men lever av fornøyde kunder som jobber med oss over tid. 

I Dekode har vi flere store og små organisasjoner blant våre kunder. Dette gir en verdifull synergi, siden vi kan bygge modulbaserte nettsider på en kostnadseffektiv måte. Mange av de mest brukte modulene for organisasjoner har vi allerede klare, slik at de enkelt kan tilpasses din organisasjon. Vi jobber også med WordPress og Gutenberg, som gir stor fleksibilitet til redaktører og innholdsprodusenter, slik at dere best kan nå deres målgruppe. 

Noen av våre kunder:

 • Telenor Bruk hue
 • Blå Kors
 • Aldersvennlig
 • Kirkens Bymisjon
 • Debio
 • Dyrevernsalliansen
 • EAT
 • Loop
 • MPDG
 • Norfund
 • Normisjonen
 • Organdonasjon
 • Voksene for barn
 • Norad
 • Redningsselskapet
 • Kreftforeningen

Featured projects