Kreftforeningen: Den fremste kilden om kreft i Norge

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. For at de skal kunne nå ut med kvalitetssikret kunnskap – trengs gode verktøy. Gjennom et tett samarbeid har vi skapt en fleksibel og robust nettside som frigjør dem til å fokusere på sitt viktige opplysningsarbeid.

Kunde:
Kreftforeningen
År:
2022

Hvem

Kreftforeningen er en av Norges største organisasjoner som jobber for å bedre livskvaliteten til de kreftsyke og deres pårørende. De jobber også aktivt med å opplyse, spre kunnskap og fremme forskning til forebygging og behandling av kreft.

Utfordringen

Kreftforeningen ønsket en fleksibel og smidig nettløsning som enkelt kunne vedlikeholdes, tilpasses brukerne og gi muligheten for lett å lage undersider og kampanjesider etter behov. 

Da Dekode overtok koden var målet å utvikle en løsning med øye for ytelse. Ved å bruke WordPress på en standardisert måte kan vi lage en fremtidssikker og stabil nettside.

Da vi lette etter en ny partner, var Dekode det naturlige valget. De kunne tilby oss et tett samarbeid i tillegg til at vi kunne eie vår egen kildekode og ikke låse oss til systemer som gir lite fleksibilitet.

Tor Mikael Kristensen, IT-leder i Kreftforeningen

Kreftforeningen.no har en svært viktig rolle som opplysningskontor på nett for brukere som trenger kvalitetssikret kunnskap fra noen de kan stole på. Gjennom et tett samarbeid med langsiktig perspektiv bygget vi et robust og fleksibelt verktøy, slik at Kreftforeningen kan fokusere på den viktige opplysningsjobben de har med å lage god kommunikasjon og informasjon om kreft.

Resultat

Bare måneder etter oppstart av prosjektet, fikk Kreftforeningen en nettside som er både rask og robust. Samarbeidet videre har en fast sprint i måneden. Dette skaper forutsigbarhet, jevn interesse fra begge parter og sørger for en kontinuerlig videreutvikling. Dette inkluderer også de 16 undersidene og nettbutikken.

Vi har skrevet en casestudie om det spennende samarbeidet mellom Dekode og Kreftforeningen. Trykk her for å få tilsendt en digital utgave av «Kreftforeningen – fra leverandøravhengig til selvstendig».

Den fleksibiliteten vi har fått gjennom Dekode tror jeg ikke det er så mange som kan tilby. Det at Dekode gir oss frihet gjennom måten vi jobber sammen på, ved at utvikleren vår får tilgang til løsningen og ved å slå sammen Dekodes team med vårt, gjør at vi har fått en gjensidig tillit.

Tor Mikael Kristensen, Kreftforeningen.

Vi leverte

  • Rådgivning
  • Design
  • Utvikling
  • Innholdsrådgivning
  • Prosjektledelse
  • CRM-integrasjon

Har du et spørsmål? Ta en kaffe med Vincent!

Portrett i sort-hvitt av Vincent Hasselgard
Vincent Hasselgård
Rådgiver