Musikk ved hjelp av blokkbasert koding

Med Beats Unlocked får man muligheten til å lage musikalske beats ved hjelp av blokkbasert koding i Javascript. Dekode er samarbeidspartner med Facebook, og vi fikk derfor jobben med å lage prosjektets nettløsning.

Kunde:
Beats Unlocked by Facebook
År:
2019

Hvem

Beats Unlocked by Facebook er en virtuell workshop for vanskeligstilt ungdom på ungdomsskole og videregående skole i USA. Dette prosjektet gir ungdommer mulighet til å være kreative, utforske og ha det gøy med å lage egen musikk.

Utfordringen

Facebook Int. er en kunde på en langsiktig samarbeidsplan. Dekode vant en pitch med prosjektet Career Connections for noen år siden.

Vi jobbet sammen med Facebooks produkt- og ingeniøravdeling, EdMod Labs. Oppdraget var å eksperimentere med ulike metoder for å bringe teknologi til klasserommet. Dekode hadde fra før laget nettsidene for en rekke prosjekter til EdMod Labs.

Vi jobber mye med samfunnsnyttige, frivillige organisasjoner og NGO-er, så når vi først skulle jobbe med en sosial medieplattform av Facebooks kaliber er det kult at det ble nettopp, EdMod Labs.

Magne Ilsaas, Daglig leder og partner i Dekode

Resultatet

Dette er definitivt et prosjekt som skiller seg ut. Det viser hva vi i Dekode er i stand til å lage. Nettsiden er visuelt spektakulær, og vi har skreddersydd hver eneste blokk.

Magne Ilsaas, Daglig leder og partner i Dekode.

Dekode og Facebook har en langsiktig rammeavtale. Det betyr kontinuerlig finpuss av de eksisterende nettløsningene vi tidligere har laget, og at det derfor også er vi som har jobben med å lage de nye undersidene til det siste prosjektet, Beats Unlocked.

Beats Unlocked er begrenset til USA.

Vi leverte

  • Rådgivning
  • Utvikling
  • Innhold
  • Prosjektledelse

Sitter du igjen med et spørsmål til oss? Ta en prat med Magne!