Intervju: Kirkens Bymisjon

Da Dekode hadde jobbet med den digitale satsning (både med strategi, nettside og med netthandelsløsningen) til Kirkens Bymisjon i rundt et års tid, tok vi oss tid til en liten prat om samarbeidet.

Kirkens Bymisjon er en organisasjon som er tilstede for mange mennesker på mange forskjellige måter. De opererer i omlag 40 byer og tettsteder i landet og bidrar blant annet med arbeidstiltak for folk som har falt utenfor i samfunnet, varme kafeer med mat eller tiltak som går mer mot behandling av rusavhengighet.

Sosialt arbeid på gata og på nettet

Kristian Badendyck Fjeldstad er kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder i Kirkens Bymisjon og forteller oss om prosjektet, om samarbeidet, og om hva som skal til og hva som kreves for å gjennomføre et omfattende digitalt prosjekt.

Dere er en stor organisasjon med mange forskjellige utgangspunkt og behov innad i Kirkens Bymisjon. Hvordan var det å sette i gang med noe sånt som dette?

Kristian B. Fjeldstad: – Å snakke om webutvikling innad i en organisasjon er ikke alltid like enkelt. For eksempel kan et ord som “integrasjon” være helt gresk for folk, så vi har vært opptatt av å jobbe med hvordan vi snakker om prosjektet for at det skal bli forståelig. I Kirkens Bymisjon jobbet vi helt i starten frem enkle prinsipper, som vi hele veien har kommunisert ut som førende for all utvikling.

Kirkens bymisjon sin seks enkle prinsipper:

 1. Vi skal tenke praktisk på vegne av våre gjester/brukere/kunder
 2. Alltid gi våre besøkende en tydelig “Call to action”
 3. Utvikling basert på analyse, ikke følelser og synsing
 4. Det skal være et samspill mellom plattformene vi har til rådighet (kanalkoreografi) – nettsiden skal ikke løse alle problemer og behov
 5. Vi skal være modige og innovative – tørre å prioritere, tørre å bygge stein på stein, tørre å være i utvikling
 6. Kirkens Bymisjon skal fremstå med sammenheng og helhet på tvers av plattformer, arbeidsfelt og bygrenser
Kristian Badendyck Fjeldstad i Kirkens Bymisjon

Hvor viktig er prosessen i forkant av et slikt prosjekt? Hva er dine tanker rundt dette?

Kristian: – Å bruke god tid på forarbeid, med en webstrategi som vi gjorde med dere i Dekode, har vært viktig. Alt vi i Kirkens Bymisjon gjør er bygget på denne grunnmuren. I tillegg til at vi følger prinsippene. Vi har satt våre interne behov bakerst og brukernes behov helt først her. Det har vært veldig viktig.

Jeg har lært at bak gode resultater ligger tydelige bestillinger og hardt arbeid. Så gjør det ikke noe at vi har hatt det skikkelig morsomt sammen på veien. Det er ikke alltid lett å finne gode samarbeidspartnere, særlig ikke når man skal jobbe med et prosjekt over tid. Mye kan gå galt på veien. Der har vi vært heldige og jeg må få lov til å skryte litt av Dekode her. Jeg føler vi nå har en gjensidig tillit til hverandre. Og jeg er overbevist om at man må ha gode samarbeidspartnere når man jobber med et prosjekt som dette.

WordPress

Kristian: – At vi nå tar i bruk WordPress er også et godt valg, det er veldig forståelig og brukervennlig for de fleste, det hjelper selvsagt når så mange skal være involvert. Men dette handler også om mer enn det tekniske. Noe av det viktigste jeg har lært på veien er at man ikke kan “sette bort alt”. Gode resultater kommer av eierskap og prioriteringer i bedriften eller i organisasjonen, både i penger og arbeidskapasitet. Vi har et internprosjekt på dette, parallelt, for det er mye vi må holde i selv, for at det skal kunne vare og ikke gå dukken om noen år. Sånt er man avhengig. Da vi gikk i gang med prosjektet foretok for eksempel kommunikasjonssjefen vår en tøff prioritering, og tok meg ut av flere prosjekter i organisasjonen selv om vi var short på folk og presset på kapasitet, nettopp for at jeg kunne få jobbe 100% som prosjektleder for dette digitaliseringsprosjektet.

Det høres ganske omfattende ut?

Kristian: – Det er ingen tvil om at arbeidet med denne nettløsningen har utfordret oss. Dette er jo et omfattende prosjekt som tar for seg alle våre omlag 250 tiltak nasjonalt, og så har du i tillegg nettbutikken, som på mange måter er en helt egen ting som virkelig har blomstret. Det er mange behov som skal dekkes og vi er en stor organisasjon. Her ligger mye av utfordringene i og med at vi på mange måter består av en haug med gründere som er opptatt av å skape og bygge noe. Nå var tiden inne for å samle Kirkens Bymisjon under en tydelig og klar profil og struktur.

Bildeuutsnitt fra Kirkens bymisjon sin nettside. En hånd arbeider med håndtverk. Skrift ligger over bildet "Nå som jeg jobber, opplever jeg at folk gir meg tommel opp. Tidligere viste folk med fingern!"

Tydelige og tålmodige

Det er mange endringer som skal skje på kort tid kan jeg tenke meg. Hvordan ble dette prosjektet mottatt i egne rekker? 

Kristian: – Vi var tidlig opptatt av at vi skulle gjøre oss ferdig med den gamle nettsiden, vi ville få opp en beta-nettside, så fort som mulig. Vi måtte tørre å starte på nytt, ta noen tøffe valg og begynne å bygge derfra. Når nettsiden er live og åpen for verden, blir det veldig konkret og visuelt. Istedenfor å bare la prosjektet ligge på tegnebrettet til det er “helt ferdig”. Nå fungerer den som en felles referanseramme og hjelper oss med å se de hullene vi må tette, for eksempel; når vi ikke klarer å presentere oss godt internt, blir også vanskelig eksternt. Med nettsiden blir manglene synlige og hva vi bør gjøre mer håndfast.

–Vi i Kirkens Bymsjon har også vært klare og tydelige på at dette prosjektet vil ta tid og at det er under utvikling. Det er det en felles enighet om, selv om det for mange smerter å se uferdige løsninger og innhold “live”. Heldigvis har organsiasjonen vært ekstremt tålMODIGE og gitt oss mulighet til dette, samtidig som jeg har fått mange og tydelige tilbakemeldinger på at prosjektet ikke kan komme fort nok videre i utviklingen. Men vi har hele tiden kunnet vise til resultater ut fra hva vi har prioritert og en klar fremdriftsplan.

Har du noen tips til andre som skal sette i gang med noe slikt. I tillegg til det du har nevnt med et grundig forarbeid og tydelighet på hva prosjektet er og skal være?

Kristian: – Jeg har funnet ut, at for meg som kunde, så er det viktig for meg med en god relasjon med de jeg samarbeider med. Det kan bety mange ting. Det handler nok om tillit og at man kan si fra om noe skurrer, begge veier. Vi må levere på hvert vårt. Man må ta kunderollen på alvor, man må gi tydelige bestillinger og man må prioritere et prosjekt som dette internt. Som bestiller må man ha ledig tid i timeplanen, for man kan ikke forvente at konsulenter som kommer inn og skal gjøre en jobb, forstår en hel organisasjon sine behov på en-to-tre.

Kirkens Bymisjon sine 5 nøkler til suksess:

 1. Teknisk utvikling av egne plattformer: som gir oss gode muligheter for videreutvikling og integrasjoner mot andre plattformer
 2. Arbeid med innhold: Tekst, foto og video av høy kvalitet
 3. Synlighet/spredning: Økt synlighet gjennom strategisk bruk av Google, Facebook, e-postmarkedsføring, tilstedeværelse i bybildet
 4. Drift og forvaltning: Sikre at våre plattformer og vårt innhold blir godt ivaretatt, både organisatorisk, teknisk og økonomisk.
 5. Organisasjonsutvikling: Nye tekniske løsninger gjør det mulig – og noen ganger nødvendig – å tenke nytt om hvordan vi jobber (organisering, struktur, arbeidsoppgaver)

Rigget for framtida

Hva tenker du at dette arbeidet som er lagt ned vil bety for Kirkens Bymisjon?

Kristian: – Det denne plattformen gjør, er jo at den legger grunnlaget for det vi skal gjøre i fremtiden. Denne løsningen muliggjør flere tiltak som vi ikke har fått til tidligere. Vi jobber jo til daglig med sosialt arbeid, men vi ønsker å videreføre dette på nett. Det er jo det som er gulroten her, at vi nå får muligheten til å gjøre mer for fler. Vi ønsker jo bety noe for mennesker og for byen vår.

Nå som grunnlaget er lagt, hvor tror du dere er om 10 år?

Kristian: – Det er vanskelig å spå hva som vil skje, men for meg personlig tenker jeg at vi fortsetter denne utviklingen på nett og min drøm er jo at vi kan være et sted gründere kan og vil jobbe med om de ønsker å løse sosiale problemer med digitale løsninger At vi blir en slags hub eller skaper et miljø for sosialt arbeid på nett. Vi får jo allerede henvendelser fra folk med gode ideer, men jeg håper det kan bli enda mer av dette – og at vi kan ta i mot ballen. Med vår nye plattform tenker jeg at dette ikke er umulig, nå er vi rigga for framtida.

Linker:

Besøk Kirkens Bymisjon sine nettsider

Besøk nettbutikken til Kirkens Bymisjon

Les vår prosjektbeskrivelse av samarbeidet med Kirkens Bymisjon

Bildeuutsnitt fra Kirkens bymisjon sin nettside. En hånd holder rundt en kaffekopp. Skrift ligger over "Du kan ikke gå aleine på gata, det går ikke det".

Kan vi hjelpe deg? 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med en nettside basert på WordPress, Gutenberg og Teft? Send oss en mail da vel!