Ny identitet, ny nettside og veldig fornøyde studenter

ANSA er en studentorganisasjon for norske studenter i utlandet. De har helt siden 1950-tallet arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet. ANSA er en godt kjent merkevare. Spesielt tidligere studenter har positive og sterke assosiasjoner til organisasjonen.

Kunde:
Ansa
Type:
Interaksjonsdesign
,
Konseptutvikling
,
Nettside
,
Rådgivning
År:
2023

Utfordringen

Når ANSA i 2022 kom til Dekode reflekterte ikke nettsiden lenger organisasjonen. Den visuelle identiteten var utdatert, innholdet var dårlig strukturert og selve CMS`et var lite fleksibelt. Dette hindret ANSA å fremstå som aktuelle og oppdaterte. I tillegg ønsket ANSA å kommunisere tydeligere mot den potensielle målgruppen som består av studenter som ikke kjenner til hvilke muligheter det ligger i å studere utenlands.  

Resultat

Den nye nettsiden har et visuelt språk med frodigere og mer energiske farger enn tidligere.  Bilder og komposisjoner er nøye utvalgt for å oppleves relevant av målgruppen. Å studere utenlands skal være gøy! Forsiden er rendyrket med tanke på å gjøre det enkelt å komme i gang for de besøkende. Fra et forretningsståsted så er det viktig for ANSA å selge medlemskap og forsikring. Det er skapt tydelige innganger til disse tjenestene en rekke steder og landingssidene er tilpasset og optimalisert for konvertering.

Vi leverte

  • Rådgivning
  • Design
  • Utvikling
  • Innholdsrådgivning
  • Prosjektledelse

For ANSA har samarbeidet med Dekode vært helt fantastisk gjennom hele prosessen. De tok seg tid til å bli godt kjent med oss som organisasjon før vi i det hele tatt startet å jobbe med nettsidene. 

Dette gjorde at de hadde en utrolig god innsikt i vår kundegruppe og deres behov, og dermed leverte et produkt som svarte godt til våre forventninger. Vi er veldig godt fornøyde med de nye nettsidene våre! 

Hanne Refsdal, Generalsekretær