Digital strategi

Redd Barna

Redd Barna er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon, og har jobbet for barns rettigheter siden 1919. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral, og jobber for langvarige og bærekraftige endringer i 122 land. I Norge er Redd Barna representert gjennom frivillige, lokale grupper eller regionkontor, og kjemper for at alle barn skal få innfridd sine rettigheter.

Lite brukerfokus

Redd Barna er en kompleks organisasjon, med både politiske og kunnskapsmessige mål – foruten verve- og innsamlingskampanjer. Derfor består målgruppa av bedrifter, privatpersoner og barn. Det setter dermed noen krav til innholdet på nettsiden.

Den tidligere nettsiden til Redd Barna var utdatert, innholdsstrukturen var svært rotete, og budskapet – hva organisasjonen faktisk står for, kom ikke godt nok frem.

 

Bilde av en glad, ung gutt i noe som kan ligne på en flyktningleir.

— Vi hadde en struktur på nettsiden som i stor grad speilet hele nedslagsfeltet til organisasjonen – mer enn selve brukerbehovet. På forsiden alene var det over 60 ulike lenker. Med andre ord veldig rotete, og man måtte hoppe bukk over rester etter forrige nettsideløsning. Det var derfor behov for å starte fra scratch.

Anne Bleiklie, redaktør for digitale medier, Redd Barna

Med komplementerende kompetanse, valgte Dekode og kommunikasjonsbyrået Netlife å samarbeide på prosjektet. Sistnevnte leverte innholdsstrategi, og arbeider etter  “kjernemodellen” – et praktisk verktøy for tverrfaglig innholdsdesign, som hjelper med å definere hvilket innhold brukeren trenger.

Redd Barna-ansatte i Pride-parade

— Redd Barna jobbet lenge med kjernemodellen for å finne ut hva som skulle formidles. De i organisasjonen som for eksempel jobber med barn i Norge, startet nederst, og gikk en slags “rekruttskole”: De gikk grundig til verks, produserte innhold fra bunn av, kjørte runder med kritisk blikk og fant kjernesidene. Det samme gjorde de med de andre temaene som er viktigst for Redd Barna, forteller rådgiver Marius Granholt i Dekode.

Desktop skjermbilde av Redd Barna

Redd Barna har en sterk merkevare, derfor har ikke Dekode gjort konseptuelle endringer. Det handlet mer om at organisasjonen måtte formulere seg tydeligere, avklare begreper (enkeltgiver/fastgiver/fadder etc), og fokusere mer på problemstillinger og resultatene av jobben de gjør. Det ble derfor en viktig forutsetning å understreke at pengene som blir gitt til Redd Barna faktisk kommer frem, og vises med grafikk på nettsiden.

Redd Barna-ansatt high-fiver et barn

Når nettsider skal utvikles, bruker Dekode Growth Driven Design-metoden. I korte trekk baserer metoden seg på å få opp en fungerende nettside så raskt som mulig, for deretter å benytte seg av reell brukerdata for å stadig forbedre løsningen. Brukertesting er en viktig del av fremgangsmåten, og ble også benyttet på prosjektet med Redd Barna.

Skjermdump av piktorgrammer fra Reddbarn.no

Nå er nettsiden lansert, organisasjonen har fått verktøyene de trenger for videre drift. I Redd Barna håper de nå at brukerne av reddbarna.no merker stor forskjell.

—  Tilnærmingen for utviklingen av nettsiden vår er nå brukerfokusert og innsiktsbasert. Jeg håper at medlemmer og frivillige ser at vi nå har en bedre rigg og at det er enklere å finne informasjonen de søker etter, sier Anne Beliklie i Redd Barna.

Kunde:
Redd Barna

Rolle:
WordPress
Design
Front-end
Back-end
Prosjektledelse
Digital strategi

Url:
reddbarna.no

Samarbeidspartner:
Netlife

Alle bilder: Redd Barna