Mollie: En solid innholdsplattform

Mollie ønsket å bytte nettløsning og valgte å gå fra et headless CMS til en WordPress multisite-løsning etter en grundig teknisk vurdering sammen med Dekode. Vi utviklet flere tilpassede funksjoner, inkludert syndikering av innhold, sentralisert oversettelsesdatabase og teknisk optimalisering for SEO, for å hjelpe Mollie med å oppfylle deres vekstambisjoner på nett.

Kunde:
Mollie
År:
2022

Hvem

Mollie er en nederlandsk leverandør av integrasjoner mot betalingsløsninger. Tjenestene deres gjør at deres kunder med et tasteklikk får tilgang til et stort antall betalingsløsninger. Mollie jobber med en rekke store selskaper som Apple Pay, Mastercard og Klarna. Mollies mål er å gjøre betaling til en frydefull opplevelse  eller Delightful som de sier.

Utfordringen

Da Mollie kom til Dekode høsten 2021, var de på et headless CMS. Oppsettet var avhengig av interne utviklingsressurser og resulterte i at webpublisering hindret videre vekst på web. De ønsket å gjøre redaktøropplevelsen enklere for deres redaktører uavhengig av utviklingskapasitet. Mollie har også gjennomgått en merkevarendring som ikke var reflektert på nettsiden.

Mollie så for seg å fortsette med headless CMS, men gjennom et teknisk forprosjekt og behovsanalyser var konklusjonen fra Mollie og Dekode klar. En WordPress multisite-løsning var best egnet for deres vekstambisjoner.

“In my nearly 25 years of experience I have never worked with a firm as outstanding as Dekode. Their engagement model, skill sets, experience, professionalism, friendliness, competencies and capabilities are second to none.”

Ben Saren, VP Marketing at Mollie

Resultatet

For å levere den innholdsplattformen som Mollie trenger har Dekode utviklet en rekke funksjoner. Det omfatter blant annet en utvidelse for å syndikere innhold på tvers av markeder slik at innhold skrevet for ett marked kan gjenbrukes.  Vi har utvidet oversettelsesfunksjonaliteten med en sentralisert database for gjenbruk av oversatte tekster og synkronisering av medieinnhold. 

Løsningen er teknisk optimalisert for god SEO-ytelse med strukturerte data, lenkestrukturer og metadata for språk.

Ved hjelp av en solid innholdsplattform med gode muligheter for gjenbruk av innhold på tvers av land, oversettelsesfunksjoner, hyperlokalisering av innhold og leadsgenererende integrasjoner er Mollie godt rustet for å skalere til nye markeder utover de 7 de er tilstede i.

Deres mål er å gjøre betalingsløsninger på nett enklere. Vi i Dekode er stolte av å kunne bidra til at selskaper som Mollie oppnår akkurat det.

Dekode has proven to be a true expert and innovator within the WordPress domain. Together – as real partners – we’ve been able to push the boundaries when building an enterprise grade website that enables Mollie to scale rapidly in the years to come.

Marnix Hol, Senior Product Manager, Mollie

Slik gikk vi frem

Gode verktøy for innhold

I en produkt-organisasjon som Mollie, var det avgjørende å lage verktøy for innhold som er konsistente med design- og produktretningslinjer. Dekode har i tett dialog med Mollie utviklet et blokk-verktøy og bibliotek av innholdsseksjoner som møter behovene til innholdsproduksjon og samtidig systematiserer arbeidsflyt. 


Utvikling

Nettsiden er integrert mot kundens Salesforce-system og håndterer alt av leadsgenerering for potensielle nye kunder. Salesforce-modulene er en del av blokk-biblioteket utviklet for Mollie og gir dem mulighet for å opprette kampanjer uten bistand fra tekniske ressurser.

SEO

Opprettholdelse av SEO verdi var en veldig viktig suksess faktor for Mollie og Dekode har jobbet sammen med Mollies interne team for å migrere innhold og å kvalitetskontrollere migrering av innhold. Dekode har utført en kombinasjon av automatisk migrering av metadata for innhold og manuelle tester. Migreringen gikk så bra at Mollie vant Friends of search award for beste migreringsprosjekt i begynnelsen av 2023.

Utover en teknisk leveranse har Dekode levert

Som en del av inngangsverdiene til dette prosjektet var Mollie tydelige på at de ønsket å ha all utvikling internt etter lansering av prosjektet. Utover å levere web prosjekt med Mollie har Dekode bistått med rekruttering av WordPress utviklere både med utforming av utvikler utfordring til kandidater og intervjuer med kandidater sammen med Mollies mellomleder ledd.

Tjenester

  • Rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Design
  • Utvikling

Ta kontakt

Vil du vite mer om Mollie-prosjektet?

Henning Hovland, CTO i Dekode
Henning Hovland
Chief Technical Officer