Brønnøysundregistrene: Kvalitetssikring av et forvaltningsetat

Brønnøysundregisteret er et etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Med hele 17 ulike registre for både offentlig og privat sektor, oppbevarer de en stor mengde opplysninger. Oppdraget deres er å sørge for at det opprettholdes orden og oversikt over økonomiske forhold, eierskap og ansvar i virksomheter. Da deres nettsted Brreg.no skulle over til WordPress var det Dekode som fikk oppdraget med overgangen.

Kunde:
Brønnøysund
År:
2023

Vi leverte

  • Teknisk rådgivning i forbindelse med oppsett av tilpasset utviklingsmiljø for WordPress, og rammeverk for å utvikle løsningen med Advanced Custom Fields.
  • Gjennomgang av kode (code review) av ferdig løsning og sikkerhetsevaluering av tredjeparts-«plugins».
  • Rådgivning i forbindelse med oppsett av servere, samt integrasjon av søketjenestene (w2.brreg.no).
  • Gjennomgang og vurdering av nytt design, med spesielt fokus på interaksjonsdesign

Kanskje noe liknende kunne passet for din bedrift?