Naturvernforbundet: Fra et utdatert CMS til en nettside som bare funker.

Med et utdatert CMS og en komplisert sidestruktur ble det utfordrende for Naturvernforbundet å utnytte nettsidens fulle potensial. Mye eksisterende innhold var godt, men brukerne fant ikke frem og redaktørene hadde et lite optimalt verktøy. Når Naturvernforbundet skulle fornye nettsiden falt valget på Dekode.

Kunde:
Naturvernforbundet
År:
2022
Naturvernforbundet - Reinsdyr

Hvem

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. De er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 36 000 medlemmer og rundt 100 fylkes- og lokallag spredt over hele landet.

Utfordringen

Dekode fikk i januar 2022 tilliten til å utforme ny digital strategi, revitalisert design og nettside på WordPress-plattformen.

Slik gikk vi frem

Første steg – Innsikt og analyse

Rammeverket ble etablert og forankret i et forprosjekt. Her dannet prosjektet en felles forståelse av eksisterende strategier, mål, prosjektets omfang, aktører, kompleksitet og teknisk mulighetsrom. Et viktig forretningsmål for prosjektet var at naturvernforbundet.no skulle legge til rette for høyere konvertering av medlemmer og økte inntekter fra donasjoner. Leveransen i forprosjektet var en presisering av hovedleveransen som sikret forankring og tydelige i retning for prosjektet. 

Brukerfokus – UX og design

Et viktig verktøy for å optimalisere konvertering var å forbedre UX og design. Dekode revitaliserte den  eksisterende visuelle identiteten med utgangspunkt i Naturvernforbundets strategi og verdier. I designfasen jobbet vi tett med prosjektgruppen og inviterte dem inn i designerens skisseverktøy, Figma. Kjernefunksjonalitet ble testet internt med klikkbare prototyper. Designer er også ansvarlig for at kontraktsverdi og visuelt design er i tråd med gjeldende WCAG standard. 

Utvikling og integrasjoner

Den eksisterende nettsiden hadde over 30.000 sider og var enorm. Mye hadde liten SEO og bruksverdi verdi og ble aldri med videre. Andre deler var viktige, men tidkrevende å flytte. Dekode utviklet en løsning for å programmatisk flytte artikler og filer. Noe som sparte prosjektet for tidvis med manuelt redaktørarbeid.

Vår utviklere utviklet et eget modulsystem i WordPress, skreddersydd for Naturvernforbundet. Hvor fokus var vel så mye redaktør brukergrensesnittet som det visuell. Mye ressurser ble lagt ned i å lage modulære donasjonskjemaer for å treffe på målet om å øke konvertering fra donasjoner. Dekode ledet integrasjons arbeidet med Naturvernforbundets daværende CRM leverandør. 

Innholdsrådgivning

Ut over nettsiden har Dekode også levert innholdsrådgivning vedrørende medlemskommunikasjon.

Samarbeidet med Dekode om medlemskommunikasjon har endret hvordan vi henvender oss til potensielle medlemmer. Dekode er tydelige, kunnskapsrike og kommer med konkrete, enkle forslag – akkurat det som skal til for at vi faktisk benytter oss av rådene deres.

Ane Norgård Brohaug, Organisasjons- og medlemsrådgiver i Naturvernforbundet

Vi leverte

  • Rådgivning
  • Projektledelse
  • Design
  • Utvikling
  • Innhold

Er en helt ny nettside som dette noe for dere?

Jørgen Bertelsen, rådgiver i Dekode, foto
Jørgen Bertelsen
Rådgiver og fagansvarlig