Nettside

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. De er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 36 000 medlemmer og rundt 100 fylkes og lokallag over hele landet.

Dekode fikk januar 2022 tilliten til å være med på å utforme ny digital strategi, revitalisert design og nettside på WordPress-plattformen. Utgangspunktet for arbeidet var en teknisk utdatert CMS løsning, som for redaktørene var utfordrende å drifte og vedlikeholde. Innholdet og strukturen hadde over tid vokst til å inneholde over 30.000 sider. Mye av innholdet var relevant, men navigasjonen var utfordrende. Både for brukere og redaktører.

Vårt arbeid ble innledet av et forprosjekt. Her ble det etablert en felles forståelse av eksisterende strategier, mål, prosjektets omfang, aktører, kompleksitet og teknisk mulighetsrom.

Nye naturvernforbundet.no skulle ut over det å tilgjengeliggjøre innholdet på en bedre måte, legge til rette for høyere konvertering av medlemmer og økte inntekter fra donasjoner. Som en konsekvens av dette ledet Dekode integrasjonsarbeidet med Naturvernforbundets CRM leverandør.

Et viktig verktøy for å optimalisere konverteringen var forbedret UX og design. Våre designere redesignet den eksisterende visuelle identiteten i tråd med Naturvernforbundets gjeldende verdier.

Parallelt jobbet Dekode med teknisk research knyttet til programmatisk flytting av artikler og filer fra gammel til ny nettside, teknisk struktur for nettsiden og tilhørende fylkeslagssider.

November 2022 ble nye naturvernforbundet.no lansert.

Løsningen er en WordPress nettverksside bestående av naturvernforbundet.no, egne nettsider for de ulike fylkeslagene, samt kampanjesiden: tavarepådetduhar.no.

Naturvernforbundet.no har fått en helt ny visuell drakt med forbedret navigasjonsstruktur. Redaktører kan enkelt bygge egne sider og artikler takket være et fleksibelt modulrammeverk tilpasset Naturvernforbundet.

Donasjonsskjemaer kan plasseres der de har relevans og det kan opprettes målrettede kampanjer helt uten involvering av Dekode eller CRM-leverandør. Faktisk så er det mulig for organisasjonen å bygge egne undersider helt uten ekstern bistand.

Ut over nettsiden har Dekode også levert innholdsrådgivning vedrørende medlemskommunikasjon:

– Samarbeidet med Dekode om medlemskommunikasjon har endret hvordan vi henvender oss til potensielle medlemmer. De er tydelige, kunnskapsrike og kommer med konkrete, enkle forslag – akkurat det som skal til for at vi faktisk benytter oss av rådene deres.

Ane Norgård Brohaug, Organisasjons- og medlemsrådgiver

De nye nettsidene til Naturvernforbundet er i kontinuerlig utvikling og drift hos oss i Dekode.

Kunde:
Naturvernforbundet

 

Rolle:

WordPress

Back-end utvikling

Front-end utvikling

Visuell identitet

Rådgivning / Digital strategi

Prosjektledelse

Innholdsrådgivning

 

Url:
naturvernforbundet.no

 

Alle bilder: Naturvernforbundet